Business

จับตา ‘New Normal’ หลังปลดล็อกดาวน์ ธุรกิจต้องรู้เท่าทัน

ผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้ประชาชนต่างปรับพฤติกรรมตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” จนทำให้เกิด “มาตรฐานความปกติใหม่” หรือ New Normal ของสังคม ภายหลังมาตรการปลดล็อกดาวน์ ที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้คนในชีวิตประจำวันหลังไวรัสโควิด-19

crossing 801713 1280

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ร่วมกับ ผศ.ดร. อดุลย์ ศุภนัท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รวบรวมและจัดทำข้อมูลมาตรฐานความปกติใหม่ ที่เกิดจาก ผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ไว้ดังนี้

1.พฤติกรรมการใช้ดิจิทัล ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จะมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น

ดิจิทัล

การอยู่บ้านของผู้คนจากมาตรการเก็บตัว การทำงานที่บ้าน หรือ Work from Home ส่งผลให้การใช้ดิจิทัลในหลากหลายรูปแบบ หลากหลายบริการเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การสั่งซื้อสินค้าและอาหารทางออนไลน์ , การนำงานจากที่ทำงานกลับมาทำที่บ้าน, การประชุมและการเรียนผ่านออนไลน์, การใช้โมบายล์ แบงก์กิ้ง และ การชมละคร ภาพยนตร์ผ่านระบบสตรีมมิ่งที่บ้าน

2.การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ยังคงมีความจำเป็นอยู่

Social Distancing

แม้ว่าจะผ่านสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่จากการใช้มาตรการเว้นระยะห่างจากสังคมในช่วงที่เกิดวิกฤติการแพร่ระบาด ทำให้ผู้คนเห็นความสำคัญของการเว้นระยะห่างทางสังคม และจะยังคงปฏิบัติต่อไป

สำหรับการเว้นระยะห่างทางสังคมที่จะกลายมาเป็นความปกติใหม่ของผู้คน ได้แก่ ลดการสัมผัสตัวกับบุคคลอื่น, ไปในสถานที่สาธารณะน้อยลง เช่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ฟิตเนส ทำให้ธุรกิจบริการเหล่านี้หันมาปรับตัวให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น, การทำกิจกรรมที่บ้านมากขึ้น เช่น การออกกำลังกาย การทำอาหาร, ลดการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถประจำทาง รถไฟฟ้า, ลกการรับประทานอาหารนอกบ้าน และลดการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3.การใส่ใจสุขภาพและดูแลตัวเองมากขึ้น

ออกกำลัง

ผู้คนจะให้ความสำคัญกัลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเดินทางออกนอกบ้านจนเป็นเรื่องปกติ, การพกเจลล้างมือ, พฤติกรรมการทานอาหารร่วมกับผู้อื่นด้วยการล้างมือ กินร้อน ช้อนเรา และสังเกตความผิดปกติและอาการของตัวเองเมื่อรู้สึกไม่สบาย

4.การจับจ่ายใช้สอยและการลงทุน จะมีความระมัดระวังมากขึ้น

เมื่อผู้คนยังไม่แน่ใจในภาวะเศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทำให้ผู้คนต้องระมัดระวังการจับจ่าย โดยจะเลือกซื้อเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าจำเป็น ลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย, การซื้อประกันสุขภาพจะมากขึ้น โดยเฉพาะประกันสุขภาพคุ้มครองโควิด-19 และการลงทุน โดยนักลงทุนจะหันไปซื้อหุ้นในกลุ่มบริษัทดิจิทัลและสาธารณสุขมากขึ้น

ลงทุน

ทั้งหมดนี้ เป็นมุมมองของ New Normal ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในสังคมไทย แม้จะผ่านพ้นโควิด-19 ไปแล้วก็ตาม ซึ่งเป็นสิ่งที่นักการตลาดและผู้ประกอบการสินค้าต้องรู้เท่าทันเพื่อปรับธุรกิจให้สามารถรองรับกับพฤติกรรมความปกติใหม่ที่เกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันเพื่อสร้างความได้เปรียบ

Cr : ผศ. ดร. อดุลย์ ศุภนัท หัวหน้าสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Avatar photo