Business

ตารางเดิน ‘รถไฟ’ เหลืออื้อ ‘ศักดิ์สยาม’ จี้เปิดให้เอกชนร่วมทุน เพิ่มความถี่บริการ

“ศักดิ์สยาม” พบตารางเดิน “รถไฟ” เหลืออื้อ เตรียมหารือ “นายกฯ” เปิดให้เอกชนร่วมทุน เพิ่มความถี่บริการ ตั้งเป้าปีหน้าเพิ่มสัดส่วนขนส่งสินค้าทางรางให้ได้ 30%

MOT 2563 04 10 รวค.เยี่ยมให้กำลังใจ พนง.รฟท. by PP 81

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังประชุมเรื่องการพัฒนาระบบรางเป็นรถไฟทางคู่เพื่อเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางเป็น 30% วันนี้ (24 เม.ย.) ว่า ตนตั้งเป้าหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เร่งพัฒนาการขนส่งผ่านระบบรถไฟทางคู่ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางให้มีสัดส่วน 30% ภายในปี 2564 จากปัจจุบันปีละ 10.2 ล้านตัน เป็น 13.26 ล้านตัน

โดยมอบหมายให้การรถไฟฯ, กรมการขนส่งทางราง (ขร.) และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร (สนข.) ไปร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางเป็น 30% ให้แล้วเสร็จและนำกลับมาเสนออีกครั้งภายใน 1 เดือน

ทั้งนี้ การรถไฟฯ จะต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถทั้งเรื่องความจุทางและความปลอดภัยในโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่ 1 และระยะที่ 2, ปรับเปลี่ยนระบบอาณัติสัญญาณควบคุมการเดินรถให้เป็นระบบ ETCS ตามมาตรฐานการเดินรถของยุโรปที่เป็นระบบอัตโนมัติควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์, สนับสนุนให้เอกชนเข้ามาเป็นผู้ร่วมให้บริการเดินรถ เพื่อเพิ่มความถี่ของการให้บริการ ซึ่งปัจจุบันพบว่ายังเหลือตารางเวลาเดินรถไม่ได้ใช้จำนวนมาก

โดยตนจะเร่งหารือกับคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ให้เร่งพิจารณาปรับระเบียบให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาร่วมลงทุนกับการรถไฟฯ ได้ตาม พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (PPP) รวมทั้งเร่งพัฒนาผลิตบุคลากรด้านรถไฟให้เพียงพอกับความต้องการ

58B8B9F0 66B2 4E21 A294 64B44382D605 L0 001

“เมื่อดูจากสถิติการขนส่งรถไฟ ทั้งในส่วนของสินค้าและคนโดยสารพบว่าลดลง แสดงว่ารถไฟมีประสิทธิภาพการขนส่งต่ำมาก แต่คนก็ยังนิยมใช้บริการในการโดยสารช่วงสั้น ดังนั้น การรถไฟฯ ต้องเร่งพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งให้มากขึ้น ต้องปลุกยักษ์หลับ ทำให้รถไฟแข็งแรงขึ้น เร่งเพิ่มรายได้ให้องค์กร เพราะปัจจุบันมีภาระหนี้กว่า 1.6 แสนล้านบาท น้องๆ การบินไทยที่มีหนี้ 2.4 แสนล้านบาท ขณะที่ ขสมก. ก็มีหนี้ 1.2 แสนล้านบาท” นายศักดิ์สยามกล่าว

ทั้งนี้ ปัจจุบัน การรถไฟฯ มีแผนพัฒนารถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 โดยก่อสร้างเสร็จแล้ว 293 กิโลเมตร อยู่ระหว่างก่อสร้าง 700 กิโลเมตร  และอยู่ระหว่างการประกวดราคา 678 กิโลเมตร  ส่วนระยะที่ 2 ได้เสนอขออนุมัติโครงการก่อสร้าง 1,483 กิโลเมตร วงเงิน 272,219 ล้านบาท

Avatar photo