ดูหนังออนไลน์
Business

เปิด 2 นโยบาย ‘นิรุฒ มณีพันธ์’ เซ็นสัญญานั่งผู้ว่ารถไฟอย่างเป็นทางการลงนามแล้ว! จ้าง “นิรุฒ มณีพันธ์” นั่งเก้าอี้ผู้ว่ารถไฟคนที่ 19 เริ่มงานวันแรก 24 เม.ย. 63 ประกาศ 2 นโยบายสำคัญ ลุยแก้ปัญหาไวรัสโควิด-19 พลิกชีวิตความเป็นอยู่พนักงานให้ดีขึ้น

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ (16 เม.ย.) ณ ห้องคณะกรรมการ (บอร์ด) รถไฟฯ ชั้น 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีลงนามสัญญาว่าจ้างผู้ว่าการรถไฟฯ คนใหม่

โดยนายจิรุตม์ วิศาลจิตร ประธานบอร์ดการรถไฟฯ เป็นผู้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง นายนิรุฒ มณีพันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ คนที่ 19 อย่างเป็นทางการ ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา โดยกระทรวงการคลังได้เจรจาอัตราค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

สำหรับนายนิรุฒ มณีพันธ์ จบนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเกียรตินิยมอันดับ 2, จบเนติบัณฑิตไทย, ปริญญาโท 2 ใบทางด้านกฎหมายจาก Howard University, Washington D.C. USA และ Temple University, Philadelphia USA อีกทั้งเป็นอาจารย์สอนกฎหมายที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ก่อนจะมาเป็นผู้ว่าการรถไฟฯ เคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย และเลขานุการธนาคารกรุงไทย และเคยเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและกำกับกิจกรรมองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

หลังจากลงนามในสัญญาว่าจ้างแล้ว และจะเข้ารับหน้าที่ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563  โดยมีภารกิจที่ต้องรีบดำเนินการตอนนี้ คือ การป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการและพนักงานของการรถไฟฯ ที่ต้องทำงานบนขบวนรถไฟและสถานี ซึ่งไม่สามารถใช้มาตรการทำงานจากที่บ้านได้

ลำดับต่อไปจะเข้าพบพนักงานรถไฟและสหภาพรถไฟก่อน เพื่อทำความรู้จัก และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน โดยเป้าหมายที่สำคัญ คือ การเข้ามาดูแลปรับปรุงสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ที่พนักงานรถไฟฯ ควรจะได้รับ

โดยนายนิรุฒเห็นว่า ในฐานะที่เข้ามาทำหน้าที่ผู้ว่าการรถไฟฯ ต้องการให้พนักงานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากพนักงานถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะผลักดันการรถไฟฯ ให้เดินหน้าต่อไปได้ และพนักงานยังเป็นฟันเฟืองสำคัญในการหารายได้และขับเคลื่อนองค์กร เพื่อให้บริการด้านการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทั่วประเทศอีกด้วย

“ไม่ได้รู้สึกหนักใจกับปัญหาภาวะการขาดทุน เนื่องจากเป้าหมายในการทำงานก็ต้องการเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาอยู่แล้ว โดยขอเวลาศึกษารายละเอียดของแผนฟื้นฟู และจะเข้ามาเริ่มงานในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ทันที เพราะมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการมากมาย โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในตอนนี้” นายนิรุฒกล่าว

หลังจากทำพิธีลงนามในสัญญาว่าจ้างเสร็จ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ประธานบอร์ดการรถไฟฯ ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งอวยพร และมอบนโยบายเกี่ยวกับคดีความของการรถไฟฯ ที่มีกับบริษัท โฮปเวลล์ ที่สำนักงานอาณาบาลของการรถไฟฯ ร่วมกับกระทรวงคมนาคม ดำเนินการอยู่ ซึ่งขอให้เร่งดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อภาครัฐอันเนื่องมาจากคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โดยมีการกำหนดแนวทางการชำระหนี้ตามคำพิพากษาไว้เป็น 2 แนวทาง

รวมทั้งการเร่งรัดดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการของการรถไฟฯ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ซึ่งมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบรางที่สำคัญ 6 ด้าน คือ 1. โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง, 2. โครงการที่กำลังจะก่อสร้าง, 3. ด้านการจัดหารถจักรและล้อเลื่อน, 4. ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินของการรถไฟฯ, 5. ด้านการบริหารจัดการองค์กร และ 6. ด้านการพัฒนาระบบไอที ให้มีความสมบูรณ์

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE