Business

2 วัน ประชาชนขอคืนเงินประกันไฟฟ้า 1.6 ล้านคน ยอดพุ่ง 3.2 พันล้าน

2 วัน ประชาชนขอคืนค่าค้ำไฟฟ้า 1.6 ล้านคน ยอดพุ่ง 3.2 พันล้าน “สนธิรัตน์” กำชับกกพ.ต้องรอบคอบ ป้องกันสวมสิทธิ์ 

timeline 20200325 1318471

วันนี้ (27 มี.ค.) เป็นวันที่ 2 ของการยื่นขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายของประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19  นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สรุปว่า มีประชาชนเข้าระบบออนไลน์ยื่นเรื่องขอคืนเงินประกันค่าใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง อีก 8 แสนราย รวมข้อมูล 2 วัน ประชาชนยื่นขอเงินประกันแล้วทั้งสิ้น 1.6 ล้านคน คิดเป็นวงเงินกว่า 3,200 ล้านบาท

สำหรับปัญหาเรื่องระบบ และการประสานงาน ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็ได้รับรายงานประเด็นปัญหาการสวมสิทธิ์ จึงได้ หารือกับเลขาธิการ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อกำชับการแก้ไขปัญที่เกิดขึ้น โดยพบว่า เป็นการยื่นชื่อเพื่อขอรับเงินไม่ตรงกับตนเอง จึงต้องเร่งสื่อสารทำความเข้าใจต่อไป

รผก ส ตัด
จาตุรงต์ สุขะเสน

สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ระบุว่า ในเขตของกฟภ.มีผู้ใช้ไฟขอคืนเงินประกันการใช้ไฟแล้วกว่า 1 ล้านราย โดยนายจาตุรงค์ สุขะเสน รองผู้ว่าการ กฟภ.บอกว่า ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่เปิดให้มีการลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์ ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าจนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. มีผู้ใช้ไฟฟ้าตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 5.8 ล้านครั้ง

และลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้มากกว่า 1 ล้านราย คิดเป็นจำนวนเงินที่จะต้องคืนประชาชนมากกว่า 1,700 ล้านบาท และมีการระบุขอรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร มากที่สุด

สำหรับประเด็น ที่มีการชี้แจงให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นกรณีเงินประกันการใช้ไฟเป็นของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว และไม่มีใบเสร็จรับเงินนำมาเป็นหลักฐานต้องทำอย่างไร ซึ่งตามปกติ กฟภ. ได้มีช่องทาง Call Center ไว้สำหรับรองรับการติดต่อจำนวน 90 คู่สาย และได้ดำเนินการเพิ่มคู่สายให้มากขึ้น เพื่อรองรับผู้ใช้ไฟให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ทั้งนี้หากผู้ใช้ไฟมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน ที่ต้องใช้แสดงสิทธิ์ในการขอคืนเงินประกัน สามารถอ่านข้อมูลเบื้องต้นได้จากเว็บไซต์ www.pea.co.th / Facebook : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA / PEA Line Official Account : @peathailand ได้อีกช่องทางหนึ่ง

“PEA ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์ คืนเงินประกันการใช้ไฟ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ PEA กำหนด โดยงดเดินทางมาที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อลดการแพร่ระบาด และป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการของรัฐบาล อยู่บ้าน ลดเชื้อ เพื่อชาติ” 

ทางด้านของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แจ้งว่า จนถึงวันนี้ มีผู้ใช้ไฟฟ้ายื่นเรื่องขอคืนเงินประกันแล้ว 3.85 ล้านราย เป็นเงินประมาณ 13,500 ล้านบาท