Business

กรมขนส่งฯ แนะวิธีสังเกต รถแท็กซี่ รถยนต์รับจ้าง ‘ถูกกฏหมาย’

กรมการขนส่งทางบก แนะวิธีสังเกต รถแท็กซี่ รถยนต์รับจ้าง ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ได้รับบริการที่เป็นธรรม ราคาเหมาะสม ปลอดภัย

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษก กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชาชนนิยมใช้บริการรถแท็กซี่ เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว ขบ. จึงแนะนำประชาชนให้เลือกใช้บริการรถแท็กซี่ ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ดังนี้

วิธีสังเกต รถแท็กซี่

วิธีสังเกต รถแท็กซี่ถูกกฏหมาย

  • ตัวรถต้องจดทะเบียนเป็นรถสาธารณะ (ป้ายเหลือง) เนื่องจากจดทะเบียนถูกต้อง และมีการจัดทำประกันภัยที่คุ้มครองผู้โดยสาร
  • ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (ไม่สิ้นอายุ)
  • ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก่อนการออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
  • ข้อมูลคนขับรถ บัตรประจำตัวและข้อมูลทะเบียนรถ จะต้องถูกต้องตรงกัน

ทั้งนี้ ขบ. ส่งเสริมให้ผู้สนใจประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถยื่นคำขอการจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทรถเป็นรถยนต์รับจ้างได้ที่ สำนักงานขนส่งที่รับจดทะเบียน

วิธีสังเกต รถแท็กซี่

สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสาร ขบ. ส่วนภูมิภาค สามารถยื่นคำขอได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัด

ผู้ยื่นคำขอต้องมีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก โดยจำกัด 1 คนต่อ 1 คัน ผู้ยื่นคำขอต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกในประเภทที่ใช้แทนกันได้ที่ยังไม่สิ้นอายุ

ในส่วนของรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางของประชาชน ขบ. ขอย้ำให้ประชาชนใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันที่ ขบ. รับรองแล้วเท่านั้น โดยปัจจุบันได้รับรองแล้ว จำนวน 6 ราย ได้แก่ ฮัลโหลภูเก็ต เซอร์วิส (Hello Phuket Service) บอนกุ (Bonku) เอเชีย แค็บ (Asia Cab) โรบินฮู้ด (Robinhood) แกร็บ (Grab) และแอร์เอเชีย ซุปเปอร์แอป (Airasia Superapp)

แท็กซี่

การสังเกตตัวรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน (แท็กซี่) ต้องจดทะเบียนรถเป็นรถยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) ในส่วนของรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน (รถยนต์ส่วนบุคคล) ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็น รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และติดสติกเกอร์สัญลักษณ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังรถที่เห็นได้ชัดเจน

กรณีเจ้าของรถนำรถไปให้บริการ โดยไม่จดทะเบียนเปลี่ยนประเภท จะไม่มีสติกเกอร์สัญลักษณ์รถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นการใช้รถผิดประเภท และมีความผิดตามกฎหมาย

นอกจากนี้ ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ผ่านการสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตัวรถต้องมีการทำประกันภัยเพิ่มเติม ตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและประกาศ ขบ. เรื่อง กำหนดประเภทรถและวงเงินที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง หรือเจ้าของรถ ต้องจัดทำประกันภัยเพิ่มเติมจากกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2560 เช่นเดียวกับรถแท็กซี่ทั่วไป

ขณะที่แอปพลิเคชันที่ ขบ. ให้การรับรอง จะมีความปลอดภัย ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ แสดงอัตราค่าโดยสารล่วงหน้าที่ชัดเจน ในอัตราที่เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ มีประกันครอบคลุมตามที่กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยฯ กำหนด

หากผู้ใช้บริการพบปัญหาในการใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วน โทร. 1584 ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน ขบ. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo