Business

ปี 65 ต่างชาติขอรับ ‘ส่งเสริมการลงทุน’ กว่า 2 พันโครงการ มูลค่าเงินลงทุนกว่า 6.6 แสนล้าน

ปี 65 ต่างชาติขอรับ ‘ส่งเสริมการลงทุน’ 2,119 โครงการ มูลค่าลงทุนกว่า 6.6 แสนล้าน สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทย

วันนี้ (2 มีนาคม 2566) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีนโยบายผลักดันยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมในการลงทุนในอนาคตของไทยให้เป็นผลรูปธรรม

ซึ่งในปี 2565 มีตัวเลขยอดโครงการขอรับการส่งเสริมกาsลงทุนจำนวน 2,119 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนกว่า 6.6 แสนล้านบาท

ส่งเสริมการลงทุน

บริษัทข้ามชาติสนใจลงทุนในไทยต่อเนื่อง

ด้วยยุทธศาสตร์การส่งเสริมกาsลงทุนของ BOI เพื่อช่วยดึงดูดการลงทุนไทยมากขึ้น เช่น มาตรการรักษาและขยายฐานการผลิตเดิม มาตรการส่งเสริมการย้ายฐานธุรกิจ และมาตรการ LTR (Long Term Resident visa) เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย

นอกจากนี้ BOI ได้ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ยกระดับอุตสาหกรรมเดิมที่มีความโดดเด่น ควบคู่กับการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทาน ระบบโลจิสติกส์

ส่งเสริมการลงทุน

ทั้งนี้ BOI ได้กำหนดอุตสาหกรรมอนาคตที่มุ่งจะพัฒนาในช่วงระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า ได้แก่ BCG EV Electric Digital และ Creative เพื่อตั้งรับกับเศรษฐกิจดิจิทัล

จากข้อมูลการลงทุนในปี 2565 บริษัทข้ามชาติรายใหญ่ให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีโครงการที่ขอรับการส่งเสริมมีจำนวน 2,119 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนกว่า 6.6 แสนล้านบาท

โดยคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือ FDI (Foreign Direct Investment) มีมูลค่ารวมกว่า 4.3 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 36%

โดยมูลค่าคำขอสูงที่สุด ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน และสิงคโปร์ ตามลำดับ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน ที่มีต่อศักยภาพของประเทศไทย ในการเป็นฐานการผลิตและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาค

ส่งเสริมการลงทุน

ไทยโดดเด่นในสายตานักลงทุนต่างชาติ

นายกรัฐมนตรี เร่งผลักดันแผนพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนของไทย ในประเด็นการส่งเสริมลงทุนจากต่างชาติ และเชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยดำเนินการมาอย่างถูกทาง ส่งเสริมมาตรการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน

ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าไทยมีความโดดเด่น เป็นต่อในสายตานักลงทุนหลายด้าน ทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ ฐานซัพพลายเชนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค โดยเฉพาะผู้ผลิตวัตถุดิบและชิ้นส่วนรองรับอุตสาหกรรม บุคลากร แรงงานมีขีดความสามารถ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้จากการลงทุน ทำให้ประเทศไทยเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญในสายตาต่างชาติที่ต้องการเข้ามาลงทุนตลอดมา

ทั้งนี้ รัฐบาลมุ่งมั่นทำงานต่อไป เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยทั้งภาพรวม และฐานราก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนไทยทุกคน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo