Business

เริ่มวันนี้! ‘ประกันสังคม’ เพิ่มช่องทาง รับเงินทดแทนผ่าน ‘พร้อมเพย์’ ทำอย่างไร เช็กที่นี่

รู้ยัง! ‘ประกันสังคม’ เพิ่มช่องทาง ผู้ประกันตน รับเงินทดแทนผ่าน ‘พร้อมเพย์’ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เริ่ม 1 มี.ค.นี้

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานปsะกันสังคม เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานปsะกันสังคมได้เพิ่มช่องทาง การให้บริการจ่ายสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง ผ่านบริการพร้อมเพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิ ซึ่งสามารถเข้าถึงบริการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและลดความผิดพลาด

ประกันสังคม

ขั้นตอนการขอรับสิทธิ กองทุนทดแทน ผ่านพร้อมเพย์

โดยลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิ ไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับสำนักงานปsะกันสังคม ในการขอรับประโยชน์ทดแทนดังกล่าว  แต่ให้ดำเนินการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน กับธนาคารที่ผู้ประกันตนเปิดบัญชีไว้ได้ทุกธนาคาร

และติดต่อขอรับเงินทดแทนกรณีต่างๆ ได้ที่สำนักงานปsะกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด สาขาทั่วประเทศ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 นี้เป็นต้นไป

ประกันสังคม

หากลูกจ้างมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปsะกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด สาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์บริการข้อมูล 1506 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกันสังคม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo