Business

‘หมอยง’ โดนแปะรูปโฆษณาขายสินค้า ทำคนเข้าใจผิด ลั่นไม่เคยขายของ อย่าหลงเชื่อ

“หมอยง” ลั่น ไม่เคยขายของ หาผลประโยชน์ หลังโดนแอบอ้าง แปะภาพโฆษณาสินค้าอาหารเสริม ยา เครื่องมือทางการแพทย์ วอนอย่าหลงเชื่อ

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan เรื่อง ไม่เคยขายของหรือหาผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น โดยระบุว่า

หมอยง

ด้วยปรากฏว่า ขณะนี้มีบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ได้นำรูปภาพของข้าพเจ้า ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ ไปใช้ประกอบการโฆษณาจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม หรือยา เครื่องมือทางการแพทย์ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามตัวอย่างรูปภาพหรือ เว็บไซด์ ท้ายนี้

อันเป็นการสื่อความหมายไปในทางทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีการโฆษณาดังกล่าว เป็นของข้าพเจ้า หรือข้าพเจ้ามีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นการทำความเสียหายต่อข้าพเจ้า เป็นอย่างมาก

หมอยง 1

ดังนั้น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ข้าพเจ้าขอแจ้งให้ทราบเป็นการทั่วไปว่า

ข้าพเจ้าไม่เคยมีผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแต่อย่างใด ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม หากบุคคลใดพบเห็นการโฆษณาลักษณะดังกล่าว ขอได้โปรดอย่าหลงเชื่อ

ทั้งนี้ ขอให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลดังกล่าว ยุติการดำเนินการลักษณะดังกล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo