ดูหนังออนไลน์
Lifestyle

‘ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด’ป้องโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน

กระทรวงสาธารณสุข เตือนช่วงนี้สภาพอากาศหนาวเย็น ประชาชนอาจเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ เช่นโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กในโรงเรียน เนื่องจากโรคนี้ติดต่อกันได้ง่าย จากการไอหรือจามรดกัน และโรงเรียนเป็นสถานที่คนอยู่รวมกันจำนวนมาก มีความเสี่ยงติดเชื้อได้ง่าย ขอให้ยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด”

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

วันนี้ (24 ม.ค.) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่ามีโรงเรียนหยุดเรียน เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กนั้น กรมควบคุมโรค มอบหมายให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ไม่มีรายงานเด็กนักเรียนป่วย จากการได้รับผลกระทบเฉียบพลันจากฝุ่นแต่อย่างใด โดยพบว่ามีโรงเรียนเอกชน 2 แห่ง ผู้บริหารโรงเรียนได้ใช้ดุลพินิจในการปิดการเรียนชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23-25 มกราคม 2562 เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบกับกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กเล็ก โดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลไปให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแล้ว

ส่วนกรณีโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ปิดโรงเรียน เนื่องจากพบเด็กนักเรียนป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่หลายราย โดยหน่วยงานด้านสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่และวางแผนร่วมกัน กับทางผู้บริหารในการประกาศปิดโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 23-25 มกราคม 2562 และจะได้ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน (big cleaning day) ต่อไป

ทั้งนี้การปิดโรงเรียนนั้น หากเป็นการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อ ก็จะมีมาตรการที่กำหนดไว้อยู่แล้ว เช่น หากเด็กนักเรียนเจ็บป่วยก็ให้หยุดเรียน แต่หากเจ็บป่วยมากกว่า 1 คน อาจมีมาตรการทำความสะอาดโรงเรียนเพิ่ม ถ้าป่วยเป็นจำนวนมากภายในห้องเรียนก็อาจปิดชั้นเรียนนั้น หรือป่วยจำนวนมากข้ามชั้นเรียน จึงอาจสั่งปิดเรียนทั้งหมด ส่วนกรณีที่เกิดจากฝุ่นละอองนั้น อยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละโรงเรียน เป็นการพิจารณา และประเมินสถานการณ์ของโรงเรียนนั้นๆ

นพ.สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า ในช่วงนี้สภาพอากาศเริ่มกลับมาหนาวเย็นอีกครั้ง ประชาชนจึงอาจเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ กรมควบคุมโรค จึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ และป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กในโรงเรียน เนื่องจากโรคนี้ติดต่อกันได้ง่าย จากการไอหรือจามรดกัน และโรงเรียนเป็นสถานที่ที่คนอยู่รวมกันจำนวนมาก

โดยอาการของโรคจะคล้ายไข้หวัด แต่จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อมาก และปวดศีรษะ อ่อนเพลีย แต่สามารถหายเองได้ใน 5-7 วัน ทั้งนี้กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น ปอดบวม หายใจลำบาก และอาจเสียชีวิตได้ ดังนั้นหากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง หรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรพบแพทย์ทันที

นอกจากนี้ ผู้ปกครอง และอาจารย์ในโรงเรียนควรดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด โดยหมั่นสังเกตอาการของเด็ก หากมีอาการป่วยคล้ายโรคไข้หวัดใหญ่ ควรให้หยุดเรียนและรีบพบแพทย์ทันที เพื่อรับการวินิจฉัยต่อไป

ส่วนวิธีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ขอให้ยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ได้แก่

ปิด คือ ปิดปากและปิดจมูก เมื่อไอ จาม ต้องใช้หน้ากากอนามัย ผ้า หรือกระดาษทิชชูปิดปาก และจมูกทุกครั้ง

ล้าง คือล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำ และสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น ลูกบิด ราวบันได

เลี่ยง คือ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย

หยุด คือ เมื่อป่วย ควรหยุดเรียน หยุดงาน

แม้จะมีอาการไม่มากก็ควรหยุดพัก รักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากมีอาการข้างต้นให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัย และรับการรักษาที่สถานพยาบาล ทั้งนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

SARANYA THONGTHAB