CSR

‘ล็อกซเล่ย์’ ร่วมส่งต่อความดีไม่มีที่สิ้นสุด

“Pay It Forward” เป็นคำที่คนรู้จักแพร่หลายไปทั่วโลก โด่งดังจากภาพยนตร์ซึ่งเป็นเรื่องราวของเด็กชายวัย 11 ขวบ ผู้ที่สามารถเปลี่ยนโลกให้น่าอยู่ได้ ด้วยการเริ่มทำความดีจากตัวเอง ช่วยเหลือคนรอบข้างที่เดือดร้อน ส่วนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ ก็มีหน้าที่ตอบแทน โดยการส่งมอบความช่วยเหลือให้แก่ผู้อื่นต่อไปเรื่อยๆ เมื่อมีโอกาส เพียงเท่านี้การทำความดีก็จะเพิ่มขึ้นทวีคูณไม่สิ้นสุด

‘ล็อกซเล่ย์’ ร่วมส่งต่อความดีไม่มีที่สิ้นสุด

เป็นที่น่ายินดี ที่การส่งต่อความดีแบบนี้มีให้เห็นแล้วในสังคมไทย เช่น “ร้านขนมปังเทวดา” ตั้งอยู่ที่หน้าคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ทำโครงการขนมปังฝาก คือการทำบุญโดยฝากขนมปังไว้ให้คนท้อง คนป่วย คนยากไร้ กินฟรีได้ตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละวัน หรือ “ร้านยักษ์ใจดี” ย่านพุทธมณฑลสายสอง ซึ่งเชื่อว่าความสุขและสุขภาพดีส่งต่อได้ จึงมีคูปองหนีบไว้หน้าร้าน สำหรับคนที่ไม่มีกำลังทรัพย์ สามารถหยิบคูปองเข้ามาแลกข้าวกระเพรากินฟรีได้ และเปิดโอกาสให้ลูกค้า ร่วมทำบุญด้วยการซื้อคูปองฝากไว้ให้คนอื่นๆ ทานต่อๆ กันไปด้วย

แนวคิดของการส่งต่อความดีดังกล่าวได้เกิดขึ้นที่ “ล็อกซเล่ย์” โดยความริเริ่มของชายคนหนึ่ง.. พันเอก ดร.ประเสริฐ ชูแสง อดีตผู้บริหารระดับสูงของล็อกซเล่ย์ เป็นผู้จุดประกายความดีนี้ขึ้น ด้วยการมอบเงินต้นจำนวน 10 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งเป็น “กองทุน พลเอกนิพนธ์–คุณสุพัฒน์–พ.อ.ประเสริฐ” กองทุนเริ่มต้นเพื่อนำเฉพาะดอกผลของเงินต้น ไปช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย ที่สวัสดิการบางอย่างในระบบของบริษัทฯ อาจยังครอบคลุมไม่ถึง หรือไม่เพียงพอ เช่น กรณีเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่อพนักงาน ไฟไหม้ น้ำท่วม บุคลในครอบครัวป่วยหนัก หรือถึงแก่กรรมอย่างกระทันหัน เป็นต้น

ดังนั้น วัตถุประสงค์ของกองทุน จึงแบ่งการช่วยเหลือเป็น 2 ด้านคือ กองทุนช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับพนักงานที่ประสบอุบัติภัยต่างๆ และเงินสนับสนุนการศึกษา สำหรับบุตรธิดาของพนักงานผู้มีรายได้น้อย ความใจกว้างของกองทุนนี้คือ ครอบคลุมถึงคนงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคารล็อกซเล่ย์ แม้จะไม่ได้เป็นพนักงาน กองทุนนี้ก็พร้อมให้การช่วยเหลือหากคนเหล่านี้ประสบอุบัติภัยต่างๆ

ก้าวแรกในการส่งต่อความดี เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมเมื่อเร็วๆนี้ คือได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานพนักงานผู้มีรายได้น้อยไปแล้วจำนวน 15 ทุน ทุนละ 10,000 บาท แบ่งระดับประถมศึกษา 10 ทุน และระดับมัธยมศึกษา 5 ทุน ซึ่งเป็นการมอบอย่างไม่มีเงื่อนไขผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น ขอแค่สัญญาทางใจผ่านคำปฏิญาณที่ว่า

มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานพนักงานผู้มีรายได้น้อยไปแล้วจำนวน 15 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

“ข้าพเจ้า ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส. ………….. ขอสัญญาว่า ข้าพเจ้าจะใช้ทุนการศึกษาที่ได้รับในวันนี้อย่างประหยัด ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของข้าพเจ้าโดยแท้จริง และเมื่อข้าพเจ้ามีเงิน 1 แสนบาทแรก ข้าพเจ้านําไปช่วยเหลือการศึกษาแก่เด็ก 3 คนๆ ละ 3,000 บาทครับ/ค่ะ”

“ถ้ามีเด็กแม้แต่คนหนึ่ง “พยายามทำตามสัญญา” ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้ว อยากให้ทุกคนส่งต่อความดีต่อไปเรื่อยๆ อย่าคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนใดๆ แค่เห็นรอยยิ้ม หรือเห็นความสบายใจของคนที่เราได้ช่วยเหลือแสดงออกมา นั่นก็คือที่สุดของความรู้สึกที่เราได้ส่งต่อแล้วครับ” พันเอก ดร.ประเสริฐ กล่าว

แนวคิดส่งต่อความดีไปอย่างไม่สิ้นสุดนี้ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริหารและพนักงานล็อกซเล่ย์ ซึ่งยินดีและเต็มใจที่จะสานต่อโครงการดีๆแบบนี้ และกระจายเมล็ดพันธุ์แห่งการให้ไม่สิ้นสุดออกไปสู่ครอบครัวพนักงานและสังคมรอบข้าง โดยหวังว่า ผู้ที่ได้รับทราบแนวคิดนี้หรือเด็กที่ได้รับทุนในครั้งนี้ จะขยายเมล็ดพันธุ์แห่งความดีนี้ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด…เพื่อให้โลกเราน่าอยู่ขึ้น

Add Friend Follow
อรวรรณ หอยจันทร์
อรวรรณ หอยจันทร์ หลายมุมมอง : orawan@thebangkokinsight.com