ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เช็คด่วน! รายชื่อ 41 จังหวัดเสี่ยง ปิดหมด สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อย่างน้อย 14 วัน

41 จังหวัดเสี่ยง ปิดหมด สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิดจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มได้ แต่ถ้าเจอโควิด สั่งปิดได้ทันทีอย่างน้อย 14 วัน ย้ำเดินทางได้

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ศบค. ได้อนุมัติให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานประกอบกิจการอาบอบนวด จำนวน 41 จังหวัดเสี่ยง อย่างน้อย 14 วัน ตามข้อเสนอของ กระทรวงสาธารณสุข โดยพิจารณาจาก จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง จำนวน 20 จังหวัด และจังหวัดที่มีความเสี่ยง เป็นทางผ่าน เป็นเมืองใหญ่ มีสถานบันเทิงจำนวนมาก

สำหรับ 41 จังหวัดดังกล่าว ได้แก่

1. กรุงเทพมหานคร

2. กาญจนบุรี

3. ขอนแก่น

4. จันทบุรี

5. ฉะเชิงเทรา

6. ชลบุรี

7. ชัยภูมิ

8. ชุมพร

9. เชียงราย

10. เชียงใหม่

11. ตาก

12. นครนายก

13. นครปฐม

14. นครราชสีมา

15. นครศรีธรรมราช

16. นนทบุรี

17. นราธิวาส

18. บุรีรัมย์

19. ปทุมธานี

20. ประจวบคีรีขันธ์

21. ปราจีนบุรี

22. เพชรบุรี

23. เพชรบูรณ์

24. ภูเก็ต

25. ยะลา

26. ระนอง

27. ระยอง

28. ราชบุรี

29. ลพบุรี

30. ลำปาง

31. เลย

32. สงขลา

33. สมุทรปราการ

34. สมุทรสงคราม

35. สมุทรสาคร

36. สระแก้ว

37. สระบุรี

38. สุพรรณบุรี

39. สุราษฎร์ธานี

40. อยุธยา

41. อุดรธานี

ส่วนการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สามารถเปิดดำเนินการได้ ตามที่ราชการกำหนด ในแต่ละพื้นที่ โดยเน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

ในกรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อ ในสถานประกอบการ ให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ดำเนินการดังนี้

1. กรณีตรวจพบเชื้อ ในร้านอาหารและเครื่องดื่ม ในสถานประกอบการใด ให้มีคำสั่งปิดสถานที่นั้น ๆ เพื่อจัดระเบียบ และระบบป้องกันโรค อย่างน้อย 2 สัปดาห์

2. กรณีตรวจพบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคโควิด ในร้านอาหารหรือเครื่องดื่มหลายแห่ง ในพื้นที่จังหวัดใด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาเพิ่มการปิดร้านอาหาร ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ สถานประกอบการที่เป็นห้องแอร์ สถานประกอบการที่ไม่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค อย่างน้อย 2 สัปดาห์

สำหรับเทศกาล สงกรานต์ ที่มีการเดินทางกลับภูมิลำเนา อยากให้ระวังเรื่อง อุบัติเหตุ และการแพร่เชื้อของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ ยกตัวอย่างกิจกรรมที่สามารถทำได้ในช่วง สงกรานต์ คือ 1. การจัดพิธีสรงน้ำพระ กิจกรรมทางศาสนา 2. จัดพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ ตามประเพณีนิยม หรือตามรูปแบบที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด 3. การเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อไปเที่ยวต่างจังหวัด สามารถดำเนินการได้ทุกพื้นที่ แต่ขอให้ยึดถือมาตรการป้องกันส่วนบุคคล และหลีกเลี่ยงการสัมผัส

ส่วนกิจกรรมที่งดจัดช่วง สงกรานต์ คือ กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ได้แก่ การรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ การจัดคอนเสิร์ต การจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสการใกล้ชิด เช่น ประแป้ง, เล่นปาร์ตี้โฟม รวมถึงจัดกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ ที่เหลือนอกจากนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT