ดูหนังออนไลน์
COVID-19

แอดไลน์ ‘หมอพร้อม’ รอเลย เตรียมลงทะเบียนรับวัคซีนล็อตใหญ่ มิ.ย.นี้

แอดไลน์ หมอพร้อม รอไว้ ปลัด สธ. แนะเตรียมใช้ลงทะเบียน จอง นัดหมายวันฉีด ออกใบรับรองวัคซีนดิจิทัล รอรับวัคซีนล็อตใหญ่ ที่จะมาถึงในเดือนมิ.ย.นี้

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข ขอให้ประชาชน แอดไลน์ “หมอพร้อม” เตรียมไว้ เพื่อใช้ลงทะเบียนจองรับวัคซีน นัดหมายรับวัคซีน ติดตามอาการหลังการฉีด ข้อมูลความรู้ ข้อมูลการฉีดวัคซีนของตนเอง ออกใบรับรองการรับวัคซีน ในรูปแบบดิจิทัล หลังจากฉีดวัคซีน ครบตามเกณฑ์

แอดไลน์ "หมอพร้อม"

ทั้งนี้ จะมีคิวอาร์โค้ดเฉพาะบุคคล นำไปใช้ออกสมุดเล่มเหลือง สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งไทยจะเปิดประเทศ เมื่อทุกคนปลอดภัย ร่วมใจกันฉีดวัคซีนเพื่อชาติ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันระดับประเทศ

สำหรับ กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ควบคุมโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ขณะนี้ควบคุมสถานการณ์ได้ พบผู้ติดเชื้อบ้างประปราย ไม่มีการแพร่ระบาดรุนแรง และไทยได้สั่งซื้อวัคซีน จาก 2 บริษัท คือ ซิโนแวค 2 ล้านโดส และแอสตร้าเซนเนก้า 61 ล้านโดส จะได้รับในเดือนมิถุนายน 2564

นอกจากนี้ วัคซีนซิโนแวค 2 แสนโดสแรก เริ่มฉีดเข็มที่ 1 ในเดือนมีนาคม ปัจจุบันฉีดได้ครบตามเป้าหมายแล้ว และขณะนี้ ได้กระจายวัคซีนอีก 8 แสนโดส ไปยังทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ตามแผนการจัดสรร ของคณะอนุกรรมการอำนวย การบริหารจัดการ การให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

การกระจายวัคซีน ระยะแรก จะฉีดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข อสม. เจ้าหน้าที่ด่านหน้า ตามความสมัครใจ เน้นในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อควบคุมการระบาด 6 จังหวัด พื้นที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจในจังหวัดท่องเที่ยว 8 จังหวัด จังหวัดชายแดน 8 จังหวัด

พร้อมกันนี้ ยังได้จัดสรรให้จังหวัด ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน 52 จังหวัด เพื่อเตรียมระบบให้มีความพร้อม สำหรับการฉีดวัคซีนล็อตใหญ่ ที่จะมาถึงในเดือนมิถุนายนนี้ และจะได้รับวัคซีนซิโนแวค ที่เหลืออีก 1 ล้านโดส ประมาณกลางเดือนเมษายนนี้

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งกระจายและฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อรองรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาลให้เร็วที่สุด การที่ทุกคนในประเทศปลอดภัย ต้องฉีดวัคซีนได้ครอบคลุม 50 – 60% ของประชากร เพื่อให้ประเทศมีภูมิคุ้มกันหมู่

แผนการฉีดวัคซีน จะใช้สามเหลี่ยม ขับเคลื่อน คือ

1. พื้นที่ ระบุพื้นที่เป้าหมายหลัก เช่น จังหวัดท่องเที่ยว จะต้องได้รับวัคซีนครอบคลุม 50 – 60% เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ในพื้นที่

2. วางระบบการฉีด สถานที่ฉีดวัคซีน ซึ่งปัจจุบันฉีดที่โรงพยาบาล จะขยายจุดบริการเพิ่ม ในโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือออกหน่วยบริการ ในจุดที่ประชาชนเข้าถึงสะดวก เช่น ห้างสรรพสินค้า โดยมีขั้นตอนการฉีด ตามมาตรฐาน มีทีมแพทย์ดูแล และระบบส่งต่อ

3. ระบบข้อมูล การลงทะเบียน นัดหมาย ติดตามอาการหลังฉีด 3 ช่องทาง คือ ไลน์ โอเอ หมอพร้อม, โรงพยาบาลที่รับการรักษาโรคเรื้อรัง และอสม. ทีมหมอครอบครัว

การพัฒนาระบบข้อมูล การให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในครั้งนี้ เป็นการพัฒนานวัตกรรม และเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพในอนาคต สำหรับประชาชน อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน และลดภาระงานบุคลากรสาธารณสุข ยกระดับระบบบริการสุขภาพ ของประเทศไทย ตามนโยบาย Advance eHealth ของรัฐบาล

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT