ดูหนังออนไลน์
Business

มาตรการเยียวยา ‘ลดค่าไฟฟ้า’ ถูกใจคนไทยมากที่สุด

สวนดุสิตโพล เผย มาตรการเยียวยา ด้วยการลดค่าไฟฟ้า ถูกใจประชาชนคนไทยมากที่สุด ตามด้วยการลดค่าน้ำประปา ช่วยคนรายได้น้อยตรงจุด

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบุผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “มาตรการเยียวยา โควิด-19 ระลอกใหม่ของรัฐบาล” จำนวน 1,087 คน สำรวจวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่า มาตรการที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ การลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน (กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564) 41.58% ตามด้วย การลดค่าน้ำ 10% 2 เดือน (กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564) 40.66%

ส่วนมาตรการคนละครึ่ง มาเป็นอันดับสาม ประเด็นการขยายสิทธิ์เพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ์ 40.20% ตามด้วย เราชนะ จ่ายเงินเยียวยารายละ 3,500 บาท 2 เดือน 38.09% และ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ โดยธนาคารต่าง ๆ 32.47%

สำหรับจุดเด่นของมาตรการเยียวยาโควิด-19 ระลอกใหม่ของรัฐบาล ได้แก่ การช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีรายได้น้อย 48.58%, มีความพยายามช่วยเหลือประชาชน มีหลายมาตรการ 21.53% และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ กระจายรายได้ 16.19%

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของข้อด้อย ของมาตรการเยียวยาโควิด-19 ระลอกใหม่ของรัฐบาล ผลโพลชี้ว่า มีเงื่อนไขมากเกินไป เกิดความเหลื่อมล้ำ 52.34%, ขั้นตอนยุ่งยาก ซับซ้อน ล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ 33.19% และไม่ได้แก้ปัญหาระยะยาว ต้องรับภาระในอนาคต 6.81%

ทั้งนี้ สิ่งที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลคำนึงถึง ในการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน คือ

อันดับ 1 เยียวยาประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน 71.72%

อันดับ 2 ขั้นตอนลงทะเบียนต้องไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน 62.38%

อันดับ 3 ไม่ต้องมีการลงทะเบียน/ไม่ต้องแย่งกันลงทะเบียน 61.37%

อันดับ 4 ควรหลีกเลี่ยงการใช้เทคโนโลยี/โซเชียลมีเดียกับกลุ่มผู้สูงอายุ 60.44%

อันดับ 5 การเยียวยาต้องไม่สร้างภาระเพิ่ม/ใช้เงินได้ง่าย 59.52%

เมื่อถามถึงภาพรวม ความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล พบว่า อันดับ 1 ค่อนข้างพอใจ 50.60%, อันดับ 2 ไม่ค่อยพอใจ 19.69%, อันดับ 3 พอใจมาก 17.66%, อันดับ 4 ไม่พอใจ 12.05%

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า เป็นคำถามที่หลายคนสงสัยและวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องกับการออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ล่าช้า ใช้งานยุ่งยาก มีเงื่อนไขมาก เข้าไม่ถึงทุกกลุ่ม แต่ก็ยังเห็นถึงความพยายาม และตั้งใจ ในการแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน

เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เงินงบประมาณในด้านอื่น ๆ แล้ว ผลงานในการบริหารและออกมาตรการเยียวยาในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา นับเป็นผลงานที่เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดแล้ว

ด้านผศ.ดร. ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบุว่า จากผลสำรวจของสวนดุสิตโพลดังกล่าว พบว่า มาตรการที่สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนมากที่สุด 2 ลำดับแรกคือ การลดค่าไฟและค่าน้ำ ทำให้ตั้งข้อสังเกตได้ว่า ประชาชนต้องการความช่วยเหลือที่เข้าถึงทุกครัวเรือน การมีสิทธิ์ได้รับโดยไม่ต้องร้องขอ ไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อรอลุ้นว่าใครจะได้บ้าง

ขณะที่ รัฐบาลต้องไม่ลืมว่า การนำภาษีประชาชนมาใช้ ต้องคำนึงถึงความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ ไม่ยุ่งยาก ไม่มีเงื่อนไขเยอะ และรวดเร็วทันเวลา ซึ่งเป็นจุดด้อยที่ชัดเจนมาก ของมาตรการที่รัฐกำลังดำเนินการอยู่

แม้ว่าจะมองเห็นถึงความพยายาม ที่จะช่วยเหลือประชาชน และการจะกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้ แต่ก็ยังคงเกิดปัญหากับการนำเทคโนโลยีมาใช้ ในการขอรับความช่วยเหลือ ซึ่งประชาชนส่วนหนึ่ง ไม่ได้เข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านั้น

นอกจากนี้ รัฐบาลควรจะแบ่งเงินงบประมาณ มาจัดทำฐานข้อมูลประชากรที่ดี เพื่อโอนความช่วยเหลือที่ตรงความต้องการให้ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนแข่งขันใด ๆ เหมือนเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT