ดูหนังออนไลน์
Business

ตีตรา กระดาษสัมผัสอาหาร เข้าสินค้าควบคุม เข้มต้องได้มาตรฐาน

กระดาษสัมผัสอาหาร ขึ้นแท่น สินค้าควบคุม มีผล สิงหาคม นี้ “สุริยะ” สั่ง สมอ. เน้นความปลอดภัยต่อผู้ใช้  ลดความเสี่ยงจากสารก่อมะเร็ง

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากการประชุม คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (บอร์ด สมอ.) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบให้ “กระดาษสัมผัสอาหาร” เป็นสินค้าควบคุม เพื่อให้กระดาษที่ใช้สัมผัสอาหาร มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และลดความเสี่ยงจากสารเคมีอันตราย ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ที่อาจปนเปื้อนออกมาสู่อาหาร และเข้าสู่ร่างกายได้

กระดาษสัมผัสอาหาร

ทั้งนี้ บอร์ด สมอ. ได้ประกาศให้ กระดาษสัมผัสอาหาร เป็นสินค้าควบคุม จึงกำชับให้ สมอ. เร่งรัดดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของประชาชน และสร้างความเชื่อมั่น ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษของไทย ให้เป็นที่ยอมรับ และแข่งขันได้กับต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบมาตรฐานอื่นๆ อีกรวม 16 มาตรฐาน อาทิ สีเคลือบกึ่งเงาแอลคีด สีเคลือบด้านแอลคีด แถบพีวีซีกันซึมระหว่างรอยต่อคอนกรีต ชุดประกอบสวิตช์เกียร์ และเกียร์ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ และไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรม อีกด้วย

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กระดาษสัมผัสอาหาร มอก. 2948-2562 ประกาศใช้มาตั้งแต่ พ.ศ.2562 แต่ไม่มีผู้ประกอบการ มายื่นขออนุญาต แม้แต่รายเดียว ทั้งที่ในประเทศไทย มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษเกือบ 600 ราย

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สำหรับในปี 2562 มีปริมาณการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษมากกว่า 2 ล้านตัน และมีความต้องการใช้ในประเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะมีความสะดวก ในการใช้งาน

ขณะเดียวกัน ยังมีผู้ผลิต ทำสินค้าด้อยคุณภาพ ออกมาจำหน่ายในท้องตลาด เป็นจำนวนมาก สร้างความไม่ปลอดภัยให้กับประชาชน เนื่องจากมีสารเคมีอันตราย หรือโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม และสารกลุ่มทาเลต ที่เคลือบอยู่บนกระดาษ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ปนเปื้อนอกมาสู่อาหาร และเข้าสู่ร่างกาย

บอร์ด สมอ. จึงมีมติเห็นชอบให้ กระดาษสัมผัสอาหารเป็นสินค้าควบคุม โดยข้อกำหนดในมาตรฐานจะครอบคลุมถึงกระดาษ กระดาษแข็ง และภาชนะกระดาษที่ไม่ใส่สีในเนื้อกระดาษ มีวัตถุประสงค์สำหรับใช้ห่อหุ้ม บรรจุ รวบรวม หรือรองรับอาหาร เช่น จาน ชาม ถาด ถ้วย กล่อง ถุง ที่ทำจากกระดาษ หรือกระดาษแข็ง

นอกจากนี้ ยังรวมถึง ภาชนะที่ทำจากเยื่อกระดาษ สำหรับใช้กับอาหารทั่วไป และอาหารบรรจุขณะร้อน ทั้งแบบที่สัมผัสอาหารโดยตรง และไม่สัมผัสอาหารโดยตรง ที่มีโอกาสปนเปื้อน ของสารเคมีไปสู่อาหารได้ โดยจะมีการควบคุม และทดสอบ ปริมาณสารเคมีอันตราย หรือโลหะหนัก ที่มีโอกาสปนเปื้อนกับอาหาร เช่น ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท สารกลุ่มทาเลต ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยืไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้

ทั้งนี้ ในกระบวนการผลิต และสถานที่ผลิต จะต้องถูกสุขลักษณะที่ดี สำหรับการผลิต และต้องได้รับการรับรอง ตามหลักเกณฑ์ของสากล เช่น GMP HACCP หรือ BRC ด้วย โดยคาดว่ามาตรฐานดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ ภายในเดือนสิงหาคม 2564 นี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT