ดูหนังออนไลน์
Business

เงินรออยู่! กรมชลประทาน จ้างงาน 94,000 คน ปี 64 ทั่วประเทศ

กรมชลประทาน เดินหน้าโครงการจ้างแรงงานปี 64 เป้าหมาย 94,000 คน บรรเทาปัญหาภัยแล้ง และโควิด-19 เผย ม.ค.จ้างแล้วเกือบหมื่นคน

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการโครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ในปี 2564 มีแผนจ้างแรงงานวงเงินกว่า 5,662 ล้านบาท สามารถจ้างแรงงานได้ 94,000 คน ระยะเวลาการจ้าง 3-8 เดือน วงเงินจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง 22,000-60,000 บาท/คน

การจ้างงานดังกล่าว เพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานก่อสร้างแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ รวมทั้งโครงการป้องกัน และบรรเทาภัยจากน้ำ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ทดแทน จากการว่างเว้นการทำการเกษตร

สำหรับ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2564 มีการจ้างแรงงานทั่วประเทศไปแล้ว 9,546 คน หรือคิดเป็น 10% ของแผนฯ โดยจังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 1,252 คน จังหวัดยโสธร 945 คน และจังหวัดร้อยเอ็ด 612 คน

ทั้งนี้ ยังเหลือตำแหน่งว่างอีกหลายอัตรา กระจายอยู่ตามโครงการชลประทานทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริม หรือทดแทนจากการสูญเสียรายได้ด้านการเกษตร ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหา ให้แก่เกษตรกร และพี่น้องประชาชนได้พอสมควร

เกษตรกรหรือประชาชน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อสอบถาม หรือสมัคร ได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง สายด่วนกรมชลประทาน หมายเลข 1460 ชลประทานบริการประชาชน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT