ดูหนังออนไลน์
Business

เตือน! ทั้งจำทั้งปรับ สถานประกอบการ รับแรงงานต่างด้าว ไม่มีใบอนุญาตทำงานอธิบดีกรมการจัดหางาน สั่งปูพรมตรวจสถานประกอบการ เตือนรับต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีโทษทั้งจำ-ทั้งปรับ

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่าา ได้สั่งการให้ กรมการจัดหารงาน บูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการปกครอง ลงพื้นที่ ตรวจเข้มสถานประกอบการทั่วประเทศ เพื่อป้องกัน และสกัดการระบาดของโรคโควิด-19 จาก แรงงานต่างด้าว ที่ลักลอบเข้ามาทำงานในไทย

สำหรับ กรมการจัดหางาน ได้ดำเนินการตามตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ในด้านการเฝ้าระวังคนต่างด้าว ลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทย โดยผิดกฎหมาย และไม่ผ่านการคัดกรองโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือ อย่าอำนวยความสะดวกให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โดยเฉพาะผู้ประกอบการ ขอให้งดรับแรงงานต่างด้าว ที่หลบหนีเข้ามาแบบผิดกฎหมาย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน ยังมีความน่ากังวล

พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานจัดหางานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1- 10 ลงพื้นที่เข้มงวดตรวจสอบแรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ต้องมีใบอนุญาตทำงาน

โดยเฉพาะสำนักงานจัดหางานจังหวัด 10 จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมา ได้แก่ กาญจนบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน ระนอง และราชบุรี ได้กำชับให้ดำเนินการตามมาตรการของศบค.อย่างเคร่งครัดเป็นพิเศษ

ที่ผ่านมามีการดำเนินคดีนายจ้าง สถานประกอบการ ที่จ้างคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน จำนวน 1,569 ราย ดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวไปแล้ว จำนวน 1,955 คน และผลักดันส่งกลับแรงงานแล้ว จำนวน 1,470 คน คิดเป็นเงินค่าปรับรวม 13,465,800 บาท (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563)

สำหรับคนต่างด้าว ที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และถูกผลักดันส่งกลับ

ส่วนนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือให้คนต่างด้าวทำงาน นอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ มีโทษปรับ 10,000-100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี

ขณะเดียวกัน กรมการจัดหางาน ขอความร่วมมือผู้ที่พบเห็นคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย หรือพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทร 0 2354 1729

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT