ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘หมอยง’ ตั้งคำถาม วัคซีนโควิด-19 จะไม่มีการค้ากำไร จริงไหม?

“หมอยง” ยกกฏ Parelo Principle ประเทศร่ำรวย มีโอกาสได้วัคซีนมากกว่าประเทศยากจน โลกนี้ไม่มีอะไรเสมอภาค ประเทศไทยอยู่ตรงไหน

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว “Yong Poovorawan” ถึงกรณีการได้รับวัคซีนของประเทศต่าง ๆ รวมถึงไทย โดยมองส่า ไม่มีความเสมอภาคบนโลกใบนี้ ประเทศร่ำรวย มีโอกาสได้รับวัคซีนมากกว่าประเทศยากจน ย้อนมองประเทศไทย อยู่ตรงไหน โดยระบุว่า

“วัคซีนโควิด-19 โอกาสได้รับวัคซีน

กฎเกณฑ์ของ Parelo Principle ยังใช้ได้เสมอทั่วโลก เมื่อพิจารณาจำนวนวัคซีนโควิด กับโอกาสที่จะได้รับวัคซีนในปีนี้ ประเทศร่ำรวย มีโอกาสมากกว่าประเทศยากจน โดยมีการจอง และซื้อในประเทศร่ำรวย น่าจะมากถึง 80% ของวัคซีนที่ผลิต

สำหรับประเทศยากจน มีจำนวนประชากรประมาณ 80% ของประชากรโลก ในขณะที่ประชากรในประเทศร่ำรวยเพียง 20%

ทุกอย่างในโลกนี้ ไม่มีอะไรที่เสมอภาค นิ้วมือยังไม่เท่ากันเลย ประเทศเราอยู่ตรงไหน คิดเอาเอง การที่จะบอกว่าให้โควิดวัคซีน เป็นสมบัติของชาวโลก เมื่อยามวิกฤติไม่จริง วัคซีนโควิด-19 จะไม่มีการค้ากำไร จะจริงไหม?

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT