ดูหนังออนไลน์
Business

ปาดเหงื่อสู้โควิด!! ปี 2564 ธุรกิจร้านอาหารยังเสี่ยงสูง

ปาดเหงื่อสู้โควิด!! “ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” ชี้ปี 2564 ธุรกิจร้านอาหารยังเสี่ยงสูง หลังเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ แข่งขันสูง กำลังซื้อยังไม่ฟื้นตัว

“ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” รายงานว่า ​ธุรกิจร้านอาหารปี 2564 ยังมีความเสี่ยงสูงเหมือนปี 2563 โดยการแพร่ระบาดรอบใหม่ในประเทศ ประกอบกับการแข่งขันที่รุนแรงและกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัวดี ส่งผลต่อการฟื้นตัวของธุรกิจร้านอาหารในระดับที่ต่างกัน โดยร้านอาหารที่ให้บริการเต็มรูปแบบ (Full Service) อาจฟื้นตัวเล็กน้อยเพียง 0.7%

ขณะที่ ร้านอาหารที่ให้บริการจำกัด (Limited Service) และร้านอาหารข้างทาง (Street Food) โดยเฉพาะราคาระดับเริ่มต้น-กลาง ที่ได้รับปัจจัยหนุนจากนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐในช่วงไตรมาสแรกของปี รวมถึงการเข้ามาขยาย Segment และปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของผู้ประกอบการรายกลาง-ใหญ่ คาดว่าจะมีการขยายตัวที่ 2.4% และ 2.0% ตามลำดับ

ทั้งนี้ เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจในภาวะปัจจุบัน ผู้ประกอบการต้องปรับรูปแบบธุรกิจมาเป็นร้านอาหารขนาดเล็ก ซึ่งต้อง
1. เคลื่อนเข้าสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็ว ได้แก่ ร้านอาหารชั่วคราว (Pop up restaurant) ร้านอาหารประเภท ฟู้ดทรัค (Food Truck) และร้านอาหารประเภทครัวกลาง (Cloud Kitchen)

2. มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ รวมถึงความยืดหยุ่นในช่องทางการตลาด หรือความสามารถในการปรับเปลี่ยนขั้นตอนและรูปแบบต่าง ๆ ในห่วงโซ่ธุรกิจ ได้แก่ ร้านอาหารขนาดเล็กที่มีพื้นที่จำกัด (เช่น Kiosk) ซึ่งมีจุดเด่นที่การใช้เงินลงทุนล่วงหน้าและเงินทุนหมุนเวียนที่น้อยกว่าร้านอาหารขนาดกลาง-ใหญ่

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า หากการแพร่ระบาดของโควิด-19ไม่ขยายตัวรุนแรงจนทำให้ต้องมีการล็อกดาวน์เป็นวงกว้างอีกครั้ง ธุรกิจร้านอาหารปี 2564 จะมีมูลค่ารวม 4.10 – 4.15 แสนล้านบาท ขยายตัวเล็กน้อยราว 1.4 -2.6% โดยเป็นการขยายตัวบนความเปราะบาง ผู้ประกอบการต้องระมัดระวังในการลงทุนและดำเนินธุรกิจ สำหรับในปี 2563 ที่ผ่านมา คาดว่าธุรกิจร้านอาหารน่าจะหดตัว 6.0% หรือมีมูลค่าประมาณ 4.05 แสนล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team