ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘หมอมนูญ’ ลั่นความหวังเลือนลางใช้ ‘พลาสมา’ รักษาโควิด!!

ความหวังเลือนลาง! “หมอมนูญ” เผยผลวิจัยสหรัฐ ระบุ อัตราการป่วยรุนแรงกับอัตราการเสียชีวิตของผู้ที่รับพลาสมา กับผู้ที่ไม่ได้รับพลาสมาไม่แตกต่างกัน

นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โพสต์เฟซบุ๊ก หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC ระบุว่า ในระยะเริ่มแรกของการระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากยังไม่มียารักษาโรคไวรัสโควิด-19 แพทย์ทั่วโลกฝากความหวังกับการรักษาด้วย “พลาสมา” ที่ได้รับบริจาคจากคนที่หายป่วยจากโรคไวรัสโควิด-19 (convalescent plasma) ปัจจุบันความหวังนี้เริ่มเลือนราง ดูเหมือนพลาสมาจะใช้ไม่ได้ผล

วารสาร New England Journal of Medicine (NEJM) ของสหรัฐ รายงานผลการวิจัย การนำพลาสมาของผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19 มาให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่แสดงอาการปอดอักเสบรุนแรงและระดับออกซิเจนในเลือดต่ำ นอนรักษาในโรงพยาบาลประเทศอาร์เจนตินา พบว่า การรักษาผู้ป่วย 333 คน และสังเกตอาการเป็นเวลานาน 30 วัน ผลปรากฎว่า ผู้ที่ได้รับพลาสมา 222 คน กับผู้ที่ไม่ได้รับพลาสมา 111 คน มีอัตราการเสียชีวิต 10.96% กับ 11.43% ไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ วันที่เสียชีวิตและวันที่เริ่มดีขึ้นก็ไม่แตกต่างกัน บ่งชี้ว่าการใช้พลาสมาไม่ได้ช่วยผู้ป่วย

รายงานนี้ สอดคล้องกับรายงานการศึกษาวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร British Medical Journal (BMJ) PLACID trial จากประเทศอินเดีย การรักษาคนป่วยเป็นปอดอักเสบจากไวรัสโควิด-19 ด้วยพลาสมาจากคนที่หายป่วยจากโรคโควิด-19 ติดตามนาน 28 วัน พบว่า อัตราการป่วยรุนแรงขึ้นบวกกับอัตราการเสียชีวิตของผู้ที่รับพลาสมากับผู้ที่ไม่ได้รับพลาสมา 19% และ 18% ไม่แตกต่างกัน แสดงว่า พลาสมาใช้ไม่ได้ผล

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team