Business

IRPC ทุ่ม 800 ล้านดอลลาร์ ลุย ‘ซื้อ-ควบกิจการ’ 5 ปี จ่อผงาดปิโตรเคมีเอเชีย

IRPC วางงบ 5 ปี กว่า 800 ล้านดอลลาร์ซื้อและควบรวมกิจการ เริ่มชัดเจนไตรมาส 4 ปีนี้พร้อมทุ่มทุน 1,700 ล้านบาท ปักธงเป็นผู้นำปิโตรเคมีในปี 63  

สุกฤตย์ สุรบถโสภณ

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  (IRPC)  เปิดเผยว่าบริษัทเตรียมงบประมาณสำหรับการซื้อ และควบรวมกิจการ (M&A) ระยะ 5 ปี วงเงิน 300-800 ล้านดอลลาร์

เป้าหมายเพื่อให้ได้กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อม และค่าจัดจำหน่าย (อีบิทด้า)  50-100 ล้านดอลล่าร์ต่อปี ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจา 2-3 โครงการ จะได้ข้อสรุปในช่วงไตรมาส 4/61 ซึ่งการดีลครั้งนี้จะถือเป็นการพลิกโฉมไออาร์พีซีใน  2 ปี

“เราจะเน้นโครงการที่สร้างพลังร่วมได้ (Synergy) ถือว่าเราเริ่ม M&A ช้า แต่ต่อไปหลังจากนี้จะไปแบบก้าวกระโดด”

นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ GDP ในมิติ  “Power of Digital” เป้าหมายเพื่อให้ IRPC ให้เป็นผู้นำด้านดิจิทัลของกลุ่มบริษัทปิโตรเคมีภายในปี 2563  มุ่งเน้นการนำระบบดิจิทัล และนวัตกรรมทันสมัยต่างๆ เข้ามาใช้ร่วมในขั้นตอนธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ไม่น้อยกว่า 3,300 ล้านบาทต่อปี ภายใต้งบประมาณรวมประมาณ 1,700 ล้านบาท

ทั้งหมดจะมี 29 แผนงาน เริ่มดำเนินการในปี 2561 จำนวน 19 แผนงาน และอีก 10 แผนงานจะเริ่มในปี 2562 ขณะเดียวกันได้จัดตั้งสำนักบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic Transformation and Result Delivery) รองรับการไปสู่ IRPC 4.0  ทำหน้าที่เป็น Project Management Office (PMO)

โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อน (Steering Committee) มีภารกิจตัดสินใจกำหนดทิศทางของโครงการ มีทีมงานจากสายงานต่างๆ ทำหน้าที่ผลักดัน และขับเคลื่อนในแต่พื้นที่ รวมถึงการจัดหลักสูตรอบรม เสริมสร้างศักยภาพด้านดิจิทัลแก่พนักงาน เพื่อช่วยยกระดับให้บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านดิจิทัลได้สำเร็จตามเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “บริษัทปิโตรเคมีชั้นนำของเอเชีย ภายในปี 2563”

ขณะเดียวกันบริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยวางงบประมาณไว้ประมาณ 3 % ของกำไร หรือประมาณ 300 ล้านบาทต่อปีในการดูแลชุมชนโดยรอบโรงงาน และพัฒนาการศึกษา

สำหรับโครงการใหญ่ที่กำลังดำเนินการเป็นการสร้างศูนย์ฝึกอบรมบนพื้นที่ 40 ไร่ วงเงินรวม 1,500-2,000 ล้านบาท ลงทุนร่วมกันกับปตท. รองรับการพัฒนา EEC และสร้างศูนย์การเรียนรู้พลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อเปิดให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ มูลค่าโครงการ 100 ล้านบา ดำเนินการร่วมกับกลุ่มปตท.เช่นเดียวกัน ทั้งสองโครงการจะแล้วเสร็จภายใน 2 ปี

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB