ดูหนังออนไลน์
Entertainment

ศิลปินไทย 60 ชีวิต ร่วมโปรเจกต์ Unmute People สนับสนุนสิทธิเสรีภาพของประชาชนศิลปินไทย 60 ชีวิต ร่วมโปรเจกต์ Unmute People โดยการโพสต์คลิปโชว์การแสดงผ่านดนตรีในรูปแบบ Online Music Festival คอนเสิร์ตออนไลน์จากบทเพลงของศิลปินแบบ ‘ไร้เสียง’ โดยเริ่มตั้งแต่ เวลา 13.00 น. ในวันที่ 29 ตุลาคม เพื่อเป็นการแสดงออกว่า เสียงดนตรีของพวกเขาถูกปิด ก็เหมือนกับเสียงของประชาชนที่กำลังจะถูกปิดเช่นกัน พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนมีอิสระในการส่งเสียงไม่ว่าความคิดเห็นของแต่ละเสียงจะเป็นเช่นไร

นอกจากนี้ โปรเจกต์ Unmute People ยังมาพร้อมกับ 3 ข้อเรียกร้อง ดังนี้

1. ประชาชนต้องมีสิทธิเสรีภาพในการพูดและแสดงออกทางความคิดอย่างเท่าเทียม โดยไม่ถูกแทรกแซงคุกคามจากอํานาจรัฐ ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

2. ประชาชนทุกคนที่ถูกควบคุมตัวจากการแสดงออกทางความคิดด้วยเจตจํานงเสรี จะต้องได้รับการปลดปล่อยจากการจับกุม

3. รัฐต้องคืนอิสรภาพในการแสดงออกให้แก่สื่อมวลชนทุกแขนง ไม่ใช้อํานาจในการตั้งข้อจํากัด หรือปิดกั้นการนําเสนอข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชน ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

โปรเจกต์ Unmute People ต้องการสื่อสารว่า ศิลปินไทยไม่ได้เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังแสดงออกถึงการสนับสนุนประชาชนทุกคนให้มีอิสระในการแสดงออกทางความคิดเห็น

 

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : @UNMUTEPEOPLE

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team