ดูหนังออนไลน์
General

ข่าวดี! ศูนย์บริการสาธารณสุขกทม.ขยายเวลาให้บริการผู้ถือบัตรทอง



ข่าวดี ! ศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (ศบส) หลายแห่งประกาศขยายเวลาให้บริการ เพื่อประชาชนสิทธิบัตรทอง ในพื้นที่ กทม.
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช. ) แจ้งข่าวดี โดยระบุว่าขณะนี้ ศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (ศบส) หลายแห่งขยายเวลาบริการ เพื่อประชาชนสิทธิบัตรทอง พื้นที่ กทม. โดยผู้รับบริการสิทธิบัตรทองสามารถไปรับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ((ศบส)  ขณะนี้มีหลายแห่งได้เปิดหรือขยายเวลาทำการ (นอกเวลาราชการ) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน โดยเปิดและขยายเวลาทั้งประเภทคลินิกตรวจโรคทั่วไป และคลินิกทันตกรรม
วันจันทร์-ศุกร์ (นอกเวลาทำการ)
-เปิด16.00 น.ถึง 20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ (นอกเวลาทำการ)
– เปิด 08.00-12.00 น.
ตรวจสอบข้อมูล ศบส.ที่ไหน ที่เปิด/ขยายเวลาให้บริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สายด่วน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
โทร 02-245-4964 หรือที่เวบแสดงรายชื่อศูนย์บริการสาธารณสุขของกทม.ได้ที่นี่   http://www.bangkok.go.th/healthcenter12/page/sub/12810

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight