ดูหนังออนไลน์
Business

ใครถือ ‘หุ้นกู้การบินไทย’ ยื่นขอรับชำระหนี้ด่วน! หมดเขต 2 พ.ย นี้

ตลาดหลักทรัพย์เตือน ใครถือ “หุ้นกู้การบินไทย” ยื่นขอรับชำระหนี้ด่วน! หลังพบ “นักลงทุนรายย่อย” บางส่วนยังไม่มาแสดงตัว ย้ำหมดเขตวันที่ 2 พ.ย. นี้

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เปิดรับการยื่นคำขอรับชำระหนี้หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ในส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้บุคคลธรรมดา กรณีศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการ THAI และตั้งผู้ทำแผนเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 โดยมีกำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. นั้น

ก.ล.ต. พบว่ายังมีผู้ถือหุ้นกู้บุคคลธรรมดาจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าว ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้บุคคลธรรมดายื่นขอรับชำระหนี้หุ้นกู้ ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. ซึ่งจะเป็นวันครบกำหนด

การบินไทย

ผู้ถือหุ้นกู้บุคคลธรรมดาสามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ดังกล่าวทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนดในเว็บไซต์กรมบังคับคดี http://www.led.go.th/tgreorg/index.asp  หรือยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ที่จุดบริการ ณ สำนักงาน ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต บริเวณชั้น G ที่เปิดเป็นศูนย์ประสานงานหุ้นกู้การบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จากกรมบังคับคดีช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการในทุกขั้นตอน ตามวันและเวลาราชการ ระหว่าง 8.30 – 16.30 น. จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

ผู้ถือ หุ้นกู้การบินไทย สามารถศึกษาข้อมูลเรื่องเอกสารประกอบและแนวทางการยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ที่

  • เว็บไซต์ของกรมบังคับคดี led.go.th
  • เว็บไซต์ของบริษัท การบินไทย thaiairways.com
  • กรมบังคับคดีโทร 02-887-5026-29
  • สายด่วนผู้ถือหุ้นกู้การบินไทยของ ก.ล.ต. 1207  กด 9
  • call center ของบริษัท การบินไทย 02-356-1111 กด 8

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อมูลยอดหนี้ของตนเองได้ที่เว็บไซต์ www.tgbondinfo.com รวมทั้งมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องนำไปใช้กรอกคำขอรับชำระหนี้ไว้โดยเฉพาะ

การบินไทย

ทั้งนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 26,989 ล้านบาท หนี้สินรวม 354,494 ล้าน สินทรัพย์รวม 349,636 ล้าน มีหนี้ถึงกำหนดชำระ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 รวม 10,200 ล้าน ซึ่งการบินไทยอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ จึงตัดสินใจยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเมื่อกลางปี 2563 ที่ผ่านมา

เมื่อศาลล้มละลายกลางรับคำร้องไว้พิจารณา ก็ส่งผลให้การบินไทยต้องพักชำระหนี้โดยอัตโนมัติ รวมถึง หุ้นกู้การบินไทย โดยการบินไทยมีหนี้หุ้นกู้ที่ออกระหว่างปี 2555-2563 รวมกว่า 7 หมื่นล้านบาท

ต่อมาในที่ 14 กันยายน 2563 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้การบินไทยฟื้นฟูกิจการ และพร้อมตั้งคณะผู้ทำแผน 7 รายตามที่การบินไทยเสนอ โดยหลังจากนันการบินไทยจะต้องเขียนแผนฟื้นฟูกิจการและดำเนินการตามแผนให้เร็วสุด รวมถึงดำเนินการสร้างความมั่นใจให้ “เจ้าหนี้” คู่ขนานกัน

ในส่วนของเจ้าหนี้นั้น กรมบังคับคดีจะดำเนินการแจ้งเจ้าหนี้ทั้งหลายให้ทราบถึงคำสั่งศาล โดยเจ้าหนี้จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี เพื่อไม่ให้เสียสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้คืน

เจ้าหนี้ ที่มีสิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของการบินไทยนั้น จะต้องเป็นบุคคลที่มีสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ที่เป็น “หนี้เงิน” โดยหนี้ดังกล่าวจะต้องเกิดก่อนวันที่ 14 กันยายน 2563 ซึ่งศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้การบินไทยฟื้นฟูกิจการ ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม ซึ่งรวมถึงหนี้การค้า หนี้ค่าเช่า หนี้หุ้นกู้ เป็นต้น

การยื่นคำขอรับชำระหนี้มีกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่มีการประกาศคำสั่งตั้งผู้ทำแผนลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งขณะนี้ที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนแล้ว เจ้าหนี้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้เลยทางออนไลน์จนถึง 1 เดือนนับแต่ที่คำสั่งศาลได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา

สำหรับปัจจุบัน การบินไทย ยังไม่สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจเที่ยวบินประจำระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัท เนื่องจากปัญหาโควิด-19 ขณะเดียวกันการบินไทยก็ได้เปิดโครงการสมัครใจจากและโครงการลาหยุดโดยไม่ได้รับเงินเดือน เพื่อยื้อกระแสเงินสดของบริษัทให้ถึงปี 2564 รวมถึงพยายามหารายได้อื่นๆ เข้ามาเสริม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team