ดูหนังออนไลน์
Lifestyle

‘ไวรัส RSV’ มาแล้ว! กรมควบคุมโรค เตือน สังเกตบุตรหลาน พร้อมแนะวิธีป้องกันไวรัส RSV มาแล้ว กรมควบคุมโรค แนะผู้ปกครอง สังเกตบุตรหลานใกล้ชิด โดยเฉพาะเด็กอายุ ต่ำกว่า 5 ปี ชี้โรคนี้พบได้บ่อยในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว พร้อมแนะวิธีป้องกัน

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษาราชการแทนอธิบดี กรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวในโซเชียลมีเดียว่า ในช่วงฤดูหนาวนี้ ไวรัส RSV มาแล้ว โดยมีโอกาสพบเด็กป่วย ด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ จากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) เพิ่มมากขึ้น

ไวรัส RSV มาแล้ว

กรมควบคุมโรค ขอให้ข้อมูลว่า โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ จากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (Respiratory Syncytial Virus: RSV) เป็นโรคที่มักพบได้บ่อย ในช่วงฤดูฝน และฤดูหนาว ซึ่งในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อาจมีอาการรุนแรง ได้มากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ

จากข้อมูล ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า อุบัติการณ์ของโรค RSV ในเด็กของปี 2563 มีอัตราป่วยเท่ากับปี 2562 ในเดือนเดียวกัน และโรคทางเดินหายใจ ที่ตรวจหาเชื้อจะพบเป็น RSV มากกว่าร้อยละ 30 ของผู้ป่วย โดยเฉพาะในเด็กเล็กแรกเกิด-5 ปี

ข้อมูลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า มาตรการการป้องกัน โรคทางเดินหายใจในเด็กขณะนี้ ไม่ได้แตกต่างกับปีที่แล้วมากนัก อย่างไรก็ตาม การดูแลบุตรหลาน ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ก็ยังมีความสำคัญมาก

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์

สำหรับ โรคติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ติดต่อได้จาก การสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ โดยไวรัสเข้าสู่ร่างกายผ่านทางตา จมูก ปาก และจากการสูดหายใจ เอาเชื้อที่อยู่ในอากาศ ในรูปละอองฝอย จากการไอ จามของผู้ป่วย

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ จะแสดงอาการ หลังสัมผัสถูกเชื้อไวรัสในระยะเวลา 4-6 วัน และเมื่อป่วย จะสามารถแพร่กระจายเชื้อได้นาน 3-8 วัน

ทั้งนี้ อาการโดยทั่วไป อาจจะเหมือนไข้หวัดธรรมดา แต่อาการจำเพาะของเชื้อนี้ มักพบในเด็กเล็ก คือ หลอดลมฝอยอักเสบ โดยเริ่มแรก จะมีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จนถึงอาการรุนแรง เช่น หายใจหอบเหนื่อย อกบุ๋ม ได้ยินเสียงปอดผิดปกติ เสียงหายใจมีเสียงหวีด รับประทานอาหารได้น้อย และซึมลง

ในส่วนของการรักษานั้น ส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการ ซึ่งโรคนี้สามารถพบได้ใน ผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ แต่อาการจะรุนแรงในเด็กเล็ก เด็กที่คลอดก่อนกำหนด และกลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคปอด โรคหัวใจ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายผิดปกติ เป็นต้น

ไวรัส RSV มาแล้ว

นายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ จากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค แต่สามารถปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ดังนี้

  • ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำสะอาด โดยเฉพาะ ก่อนมื้ออาหาร หลังเข้าห้องน้ำ ควรสอนให้เด็ก ๆ ล้างมืออย่างถูกต้อง
  • ไม่ใช้แก้วน้ำหรือของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น รักษาสุขอนามัยส่วนตัว
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ที่ติดเชื้อ และการไปในสถานที่ที่ผู้คนหนาแน่น
  • ไม่ควรพาเด็กไปเล่นในที่ที่มีเด็กเล่นอยู่ด้วยกันจำนวนมาก
  • ผู้ที่ป่วยควรงดการออกนอกบ้าน ในช่วงที่ไม่สบาย เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ ไปยังผู้อื่น
  • ควรปิดปากปิดจมูกเวลาไอจาม ด้วยหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย
  • ทำความสะอาดบ้าน รวมทั้งของเล่นเด็กเป็นประจำ
  • ควรรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ดื่มน้ำมากๆ และ ให้เด็กพักผ่อนให้เพียงพอ

ขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครอง ขอให้สังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด เมื่อมีอาการป่วยเป็นไข้หวัด ควรแยกเด็กออกจากเด็กปกติ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อ และพาไปพบแพทย์ เพื่อรับการวินิจฉัย และรักษาต่อไป ส่วนในเด็กโต และผู้ใหญ่ อาการจะดีขึ้น หลังได้รับการรักษา 1-2 สัปดาห์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT