ดูหนังออนไลน์
General

เช็คด่วน! เปิดข้อมูล 7 จังหวัดที่อากาศหนาวเย็นที่สุดของปีนี้เช็คด่วน! “กรมอุตุนิยมวิทยา” เปิดข้อมูล 7 จังหวัดที่อากาศหนาวเย็นที่สุดของปีนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาเว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ เรื่อง การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2563 ความว่า ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง 100 เมตร ถึงความสูง 3,500 เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก

ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก ประกอบกับอุณหภูมิต่่าสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวในปีนี้ ลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวน โดยจะมีฝนตกในบางช่วงแต่ปริมาณไม่มากนัก ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

พร้อมทั้งยังเผย 7 จังหวัดที่อาจจะหนาวที่สุดของปีนี้เอาไว้ด้วย ซึ่งได้แก่ จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดสกลนคร จังหวัดเลย จังหวัดนครพนม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team