ดูหนังออนไลน์
Business

ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 6 ทางเลือก เดินหน้าขับเคลื่อน ‘โคขุนกู้วิกฤติ’ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 6 ทางเลือก กระทรวงเกษตรฯ สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งขับเคลื่อน ดันตั้งวิสาหกิจชุมชน 7 คน ล่าสุดหนุนโครงการโคขุนกู้วิกฤติโควิด

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มอบนโยบายให้กับหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 6 ทางเลือก ได้แก่ 1. เลี้ยงสัตว์ (วัว แพะ แกะ ไก่ หมู กระบือ 2. ปลูกถั่วเขียวใช้น้ำน้อย 3. ปลูกขิง 4. หญ้าเนเปียร์ ข้าวโพด มันสำปะหลัง (เพื่อผลิตอาหารสัตว์) 5. แหนแดง และ 6. เลี้ยงจิ้งหรีด โดยจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ขับเคลื่อน

ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร

สำหรับเกษตรกรที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ ต้องจดวิสาหกิจชุมชน 7 คนขึ้นไป และเลือกเมนูอาชีพที่สนใจ ซึ่งแต่ละอาชีพเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก เช่น จิ้งหรีด มีการส่งออกปีละกว่า 1,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังลดต้นทุนอาหาร โดยการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์ ซึ่งมอบหมายให้กรมปศุสัตว์ ดำเนินการจัดทำอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำ ให้กับเกษตรกร ใช้อาหารผสมสำเร็จรูปตามอัตราส่วน TMR โดยใช้วัตถุดิบภายในพื้นที่

ขณะเดียวกันขณะนี้ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ทั่วประเทศ ยังได้เร่งคิดสูตรอาหารที่มีประสิทธิภาพ และต้องมีต้นทุนไม่เกิน 4 บาท/กก. เพื่อสนับสนุนเกษตรกร ให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่ง

ล่าสุด นายประภัตร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงโค บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น ว่า จ.ขอนแก่น มอบสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย จำนวนรวม 3 ล้านบาท ให้กับวิสาหกิจชุมชนโคขุนบ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ

ประภัตร โพธสุธน

ปัจจุบัน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเลี้ยงสัตว์ จำนวน 86,025 ราย แบ่งเป็น โคเนื้อ 213,704 ตัว โคนม 36,851 ตัว กระบือ 34,731 ตัว สุกร 239,932 ตัว ไก่ 6,081,462 ตัว เป็ด 561,601 ตัว แพะ 15,313 ตัว แกะ 157 ตัว

ส่วนโครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ มีเกษตรกรเข้าร่วมแล้ว 4,494 ไร่ ซึ่ง จ.ขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ฯ โดยมีการประชาสัมพันธ์โครงการสู่เกษตรกรไปแล้วจำนวน 258 กลุ่ม

ทั้งนี้ มีกลุ่มที่ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมส่งแผนธุรกิจจำนวน 145 กลุ่ม ได้รับการเห็นชอบแผนธุรกิจแล้ว 41 กลุ่ม แบ่งเป็น 1. โคเนื้อ 33 กลุ่ม วงเงินสินเชื่อธุรกิจ 93.4 ล้านบาท 2. โคนม 2 กลุ่ม วงเงินสินเชื่อธุรกิจ 12 ล้านบาท 3. แพะ 2 กลุ่ม วงเงินสินเชื่อธุรกิจ 4.8 ล้านบาท 4. กระบือ 2 กลุ่ม วงเงินสินเชื่อธุรกิจ 2 ล้านบาท และ 5 ไก่เนื้อ วงเงินสินเชื่อธุรกิจ 1.8 ล้านบาท

ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร

นอกจากนี้ มีกลุ่มวิสาหกิจที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อธุรกิจแล้วรวมทั้งหมด 4 กลุ่ม วงเงินสินเชื่อธุรกิจ 16 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการอนุมัติสินเชื่อรวม 37 กลุ่ม วงเงินสินเชื่อธุรกิจ 98 ล้านบาท ในการนี้ รมช.เกษตรฯ ได้มอบสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย จำนวนรวม 3 ล้านบาท ให้กับวิสาหกิจชุมชนโคขุนบ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 16 และหมู่ 8 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

“วันนี้เกษตรกรทุกคนตื่นตัวในการเลี้ยงวัว และให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งหลังจากการเก็บเกี่ยวในฤดูนี้แล้ว เกษตรกรต้องหาอาชีพทางเลือกเพื่อให้มีรายได้”นายประภัตร กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT