ดูหนังออนไลน์
Business

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกรวันนี้ ธ.ก.ส.โอนเงินวันสุดท้าย ได้เงินยัง?

เช็คเงินเยียวยา เกษตรกร วันนี้ ธ.ก.ส. โอนเงินเยียวยาวันสุดท้าย รวม 3 งวดโอนเงินแล้วทะลุ 1 แสนล้านบาท ชี้เกษตรกรกลุ่มที่ 3 เตรียมรับเงินเยียวยา 15,000 บาท

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. กล่าวว่า วานนี้ (21 ก.ค.) โอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรอีก 999,958 ราย รวมโอนตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 6,999,792 ราย จากรายชื่อที่ได้รับจากกระทรวงเกษตรฯ 7,747,490 ราย โดยคาดว่า จะโอนครบตามแผนที่กำหนดไว้ในวันนี้ (22 ก.ค.)

หลังจากนั้น จะโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรที่รายชื่อตกหล่น ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์สิทธิ์ และแจ้งเลขบัญชีมาใหม่อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังมีชื่อที่ไม่สามารถโอนเงินให้ได้ 126,655 ราย เนื่องจากเกษตรกรยังไม่ได้แจ้งเลขบัญชี จึงขอให้เร่งแจ้งมายัง ธ.ก.ส. ผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม เพื่อโอนเงินเยียวยาให้ตามสิทธิ์ที่ได้รับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ธนาคาร โอนเงินเยียวยางวด 3 ของเดือนกรกฎาคม 5,000 บาท ให้เกษตรกร 999,958 ราย ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ได้โอนเงินเยียวยาเกษตรกรแล้ว 6,999,792 ราย คิดเป็นเงินรวม 34,998.960 ล้านบาท

สำหรับการโอนเงินให้เยียวยาให้เกษตรกรที่ผ่านมา ในงวดที่ 1 เดือน พฤษภาคม มีการโอนเงินให้เกษตรกร จำนวน 7,461,009 ราย วงเงินรวม 37,305 ล้านบาท ส่วนงวดที่ 2 เดือน มิถุนายน จ่ายเงินให้เกษตรกร รวม 7,443,417 ราย วงเงินรวม 37,217 ล้านบาท และงวดที่ 3 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว 6,999,792 ราย คิดเป็นเงินรวม 34,998.960 ล้านบาท

รวมทั้ง 3 งวด จ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรแล้ว 109,521.090 ล้านบาท

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงความคืบหน้าการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกลุ่มที่ 3 เพื่อรับเงินเยียวยาตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 เมษายน เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีได้ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป้าหมายไม่เกิน 10 ล้านราย โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรง 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม

เช็คเงินเยียวยา

ทั้งนี้ เกษตรกรกลุ่มที่ 3 (เกษตรกรกลุ่มที่ 3 คือใคร ทำไมได้เงิน ‘เยียวยาเกษตรกร’ รวดเดียวหมื่นห้า!) ซึ่งแจ้งความจำนงเพาะปลูกในการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต่อกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม และปลูกพืชจริงก่อนวันที่ 30 มิถุนายน โดยสำนักงานเกษตรอำเภอตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 74,131 ราย ขณะนี้ส่งรายชื่อให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เพื่อจัดส่งไปยัง กระทรวงการคลัง เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน

รวมทั้งจะส่งไปหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับการรับความช่วยเหลือ ตามมาตรการรัฐ ตลอดจนไม่เป็นข้าราชการประจำ ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างราชการ เมื่อตรวจสอบแล้ว สศก.จะส่งรายชื่อไปยัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อจ่ายเงินเข้าบัญชีตามระบบของธนาคาร

นายเข้มแข็ง กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการตรวจรับรองแปลง และนำข้อมูลเกษตรกรเข้าสู่ระบบโดยเร็วที่สุด เพื่อเกษตรกรจะได้รับเงินเยียวยาภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ตามที่ ครม.กำหนด โดยกลุ่มนี้จะได้รับการโอนเงิน 3 งวดรวมกันคราวเดียวรวม 15,000 บาท โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ เช็คเงินเยียวยา ได้ทางเว็บไซต์ www.moac.go.th แอปพลิเคชั่น FARMBOOK และแอปพลิเคชั่น เกษตรดิจิทัล

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team