ดูหนังออนไลน์
Economics

ส่องเงื่อนไข ‘ช้อปดีมีคืน’ ลดหย่อนภาษี 3 หมื่นบาท ซื้ออะไรได้บ้าง เช็คเลย!ช้อปดีมีคืน เปิดเงื่อนไขมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน ดีเดย์ 23 ต.ค. – 31 ธ.ค.63 ซื้ออะไรได้บ้าง ห้ามซื้ออะไรบ้าง เช็คเลย!

ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) มีมติเห็นชอบ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ภายใต้มาตรการ รักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี ส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่น และ ส่งเสริมการอ่าน

มาตรการดังกล่าว จะเป็นการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563 สำหรับค่าซื้อสินค้า และบริการ ให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท

ช้อปดีมีคืน

กลุ่มเป้าหมาย

 • กลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • กลุ่มผู้ประกอบการประเภทผู้ค้าสินค้าและบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ผู้ประกอบการขายหนังสือและสินค้า OTOP

เงื่อนไขโครงการ

 • สำหรับค่าซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนฯ
 • ลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง รวมแล้วไม่เกิน 30,000 บาท ต่อคน

หากประชาชนได้ใช้สิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ โครงการคนละครึ่งแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธินี้ได้

ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563 ณ เดือน มีนาคม 2564

สามารถซื้อสิ้นค้าและบริการได้ทั้งหมด ยกเว้นบางรายการ ดังนี้

 • ค่าซื้อสุรา เบียร์ ไวน์
 • ค่าซึ้อยาสูบ
 • ค่าน้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่าซื้อรถยนต์ รถจักยานยนต์ และเรือ
 • ค่าซื้อหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
 • ค่าบริการหนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการนำเที่ยวตามกฏหมายว่าด้วยธุรกิจและมัคคุเทศก์
 • ค่าบริการที่ได้จ่ายเป็นค่าโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฏหมายว่าโรงแรม

สำหรับมาตรการดังกล่าวจะ คาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนื่องจากการดำเนินมาตรการทั้งหมด 55,500 ล้านบาท

ทั้งนี้ คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยจะประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง

ช้อปดีมีคืน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การเพิ่มกำลังซื้อ และ การบริโภค ถือเป็นมาตรการสำคัญที่ต้องทำต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจในประเทศ ที่กำลังเริ่มฟื้นตัว ปรับตัวได้ดีขึ้นตามลำดับ โดยเม็ดเงินจากมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ จะทยอยลงสู่ระบบเศรษฐกิจและหมุนเวียน 2 แสนล้านบาท โดยมาจาก 3 มาตรการ ได้แก่

1. มาตรการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน วงเงินรวม 2.1 หมื่นล้านบาท

2. มาตรการคนละครึ่ง 6 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น เม็ดเงินที่รัฐบาลช่วยจ่ายให้ประชาชน 3 หมื่นล้านบาท และ เงินที่ประชาชนใช้จ่าย 3 หมื่นล้านบาท

3. มาตรการช็อปดีมีคืน ซึ่งประชาชนนำค่าใช้จ่ายจากการใช้จ่ายสินค้ามาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน โดยคาดว่า จะมีผู้เสียภาษีเข้าร่วมโครงการ 3.7 – 4.0 ล้านคน ซึ่งจะทำให้ เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 1.2 แสนล้านบาท โดยภาครัฐสูญเสียรายได้ 1 หมื่นล้านบาท

“ในส่วนมาตรการการลดหย่อน และ คืนภาษีไม่เกิน 30,000 บาทต่อราย เป็นตัวเลขที่ภาคเอกชน สะท้อนว่าเหมาะสม และจูงใจให้ประชาชนใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในขั้นสูงสุด ที่จะได้รับการลดหย่อนของแต่ละบุคคล โดยถ้าได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุด 20% ก็จะใช้จ่ายเท่ากับจำนวนที่ได้สิทธิ์ ในการลดหย่อนภาษีของตัวเอง” นายสุพัฒนพงษ์ กล่าว

แหล่งข่าวจากที่ประชุม ศบศ.กล่าวว่า เดิม กระทรวงการคลัง ทำข้อมูลข้อเสนอลดหย่อนภาษีสำหรับโครงการช็อปดีมีคืนให้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 50,000 บาท แต่ที่ประชุมหารือว่า 30,000 บาทต่อราย เป็นจำนวนที่เหมาะสม และทำให้รัฐบาลไม่ต้องสูญเสียรายได้มากไป โดยกระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team