ดูหนังออนไลน์
General

‘ศรีสุวรรณ’ ร้อง ‘พิพัฒน์’ สอบผู้บริหารม.กีฬาแห่งชาติ ส่อผิดวินัยร้ายแรง

ศรีสุวรรณ จ่อยื่น รมว.ท่องเที่ยวฯ ร้องตั้ง กรรมการสอบผู้บริหาร มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ สรรหาอธิการบดี ส่อไม่ชอบมาพากล

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีคณะผู้บริหารทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้รวมกลุ่มกันเดินทางไปยื่นหนังสือที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ส.ค.2563

ทั้งนี้ เพื่อสอบถามและคัดค้านรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาตามกฎหมาย ที่จะต้องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งปรากฎเป็นข่าวในสื่อสารมวลชนทั่วไปนั้น

จากการตรวจสอบของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยพบว่า การแสดงออกของกลุ่มบุคคลดังกล่าว อาจมีเบื้องหลังที่ไม่ชอบมาพากลหลายประการ เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้ดำเนินการตาม ม.93 แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 2562

อีกทั้งตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอย่างถูกต้องแล้ว และคณะกรรมการสรรหาฯ ยังไม่มีการแจ้งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ฉะนั้นรายชื่อที่ปรากฏตามสื่อ จึงไม่เชื่อว่าจะออกไปจากคณะกรรมการสรรหาฯ คณะที่มายื่นหนังสือจะล่วงรู้ได้อย่างไรว่าคณะกรรมการสรรหาฯคัดสรรชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ซึ่งยังอยู่ในชั้นความลับ ยังไม่เปิดเปิดเผยต่อสาธารณะแต่อย่างใด

การที่ผู้กล่าวอ้างตนว่าเป็นผู้แทนของบุคลากรมหาวิทยาลัยและโรงเรียนกีฬา นำข้อมูลรายละเอียดการเสนอชื่อมาเปิดเผยว่า ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจำนวนสามรายดังที่ปรากฏ ไม่ทราบว่าเป็นข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ และสามารถอ้างอิงแหล่งข้อมูลได้หรือไม่ อย่างไร

นอกจากนี้ ในวันดังกล่าวกลุ่มบุคคลดังกล่าว ยังได้ขออนุมัติ เพื่อเดินทางไปร่วมพิธีเปิดอาคารโรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาฯ วิทยาเขตยะลา แต่เหตุใดจึงปรากฎการรวมกลุ่มกันเดินทางไปยื่นหนังสือ ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวันเดียวกันกับการขอไปราชการที่จังหวัดยะลาได้

ดังนั้น พฤติการณ์ และการกระทำ ของคณะผู้บริหารทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติดังกล่าว อาจมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และทุจริตต่อหน้าที่ เนื่องจากนำเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินของทางราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน อันมิได้เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของทางราชการแต่อย่างใด

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำความไปยื่นร้องเรียนต่อ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเอาผิดคณะผู้บริหารทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬา สังกัด ม.การกีฬาแห่งชาติ ที่ได้รวมกลุ่มกันเดินทางมายื่นหนังสือที่กระทรวงฯเมื่อวันศุกร์ที่ 28 ส.ค.2563 ที่ผ่านมา

รวมทั้งขอให้สั่งการให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ม.การกีฬาแห่งชาติ เร่งเสนอรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติเลือกและรับรองต่อไป เพื่อให้งานการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้

โดยสมาคมฯจะเดินทางไปยื่นคำร้องในวันจันทร์ที่ 14 ก.ย.63 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถ.ราชดำเนินนอก เขตป้อมปราบฯ กทม. นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team