ดูหนังออนไลน์
COVID-19

รมว.ต่างประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ยืนยันผนึกกำลัง ‘ต้านโควิด-19’

รมว.ต่างประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ออกแถลงการณ์ร่วม ยืนยันคำมั่นสัญญา ให้ความร่วมมือต่อสู้โควิด-19 โดยเฉพาะการเข้าถึงวัคซีน และยาอย่างเท่าเทียม

ในการประชุม รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 53 ได้ออกแถลงการณ์ร่วม โดยระบุว่า รมว.ต่างประเทศอาเซียน จาก 10 ประเทศสมาชิก ของ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ยืนยันคำมั่นสัญญา ที่จะส่งเสริมความร่วมมือ ทั้งภายในกลุ่ม และ กับพันธมิตร เพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

สำหรับประเด็นต้นทุนมนุษย์ที่เพิ่มขึ้น และ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม อันเกิดจาก โรคโควิด-19 บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศ ได้แสดงความมุ่งมั่น ที่จะป้องกัน ตรวจจับ ควบคุม และตอบสนอง ต่อการแพร่ระบาดของโรคร้ายนี้ อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง จัดการกับความท้าทายต่าง ๆ ที่รุนแรง และมีหลากหลายแง่มุม

นอกจากนี้ ยังมีการเรียกร้อง ให้ใช้กองทุนตอบโต้ โรคโควิด-19 ของอาเซียน อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้งตั้งเป้า สร้างความคืบหน้าต่อไป ในโครงการริเริ่มต่าง ๆ เพื่อรับมือกับโรคโควิด-19 โดยรอการนำเสนอ กรอบแผนฟื้นฟูอาเซียน ที่ครอบคลุมและแผนดำเนินการ ที่จะเกิดขึ้น ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ช่วงปลายปีนี้ด้วย

พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ยังเน้นความสำคัญของการทำงานร่วมกัน และ การแบ่งปันประสบการณ์ กับพันธมิตรของอาเซียน ในด้านการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจายวัคซีน

อีกทั้งการเปิดช่องทาง การเข้าถึงยา สำหรับโรค โควิด-19 และโรคอื่น ๆ เพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุข ในอนาคต และ ทำให้สิ่งเหล่านี้ กลายเป็นสินค้าที่หาซื้อได้ ในราคาไม่แพง และ เป็นสินค้าสาธารณะของโลก

ขณะเดียวกัน ยังได้ย้ำถึงความมุ่งมั่น ที่จะรักษาการเปิดกว้างของตลาด สำหรับการค้า และ การลงทุน อีกทั้งการไม่กำหนดมาตรการที่มิใช่ภาษี โดยไม่มีความจำเป็น เพื่อรับประกันการเชื่อมโยง ระหว่างห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอาหาร ยา เวชภัณฑ์ และ ผลิตภัณฑ์จำเป็นอื่น ๆ

ในประเด็นความสัมพันธ์ กับหน่วยงานภายนอก คณะรัฐมนตรีอาเซียน ยืนยันความเชื่อของพวกเขา ว่า ระบบภูมิภาคนิยม และพหุภาคีนั้น เป็นหลักการ และกรอบความร่วมมือ ที่สำคัญ ทั้งยังเน้นถึงความสำคัญ ของความเป็นหุ้นส่วนของอาเซียน กับพันธมิตรภายนอกอื่น ๆ เพื่อจัดการกับประเด็นที่ทั่วโลกกังวล และการดำเนินตามเป้าหมายร่วมกัน

บรรดารัฐมนตรี ยังตกลงที่จะสานต่อโครงการริเริ่ม และการดำเนินงานสำคัญต่าง ๆ ในปีนี้ รวมถึงการโน้มนำ วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 ไปใช้อย่างมีประสิทธิผล พร้อมทั้งมีการหารือ กับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี 2025 และ เครือข่ายเมืองอัจฉริยะ ของอาเซียน

“อาเซียนจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมจัดการกับความท้าทาย ด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และโรคระบาด”แถลงการณ์ระบุ

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 53 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นระหว่าง 9-12 ก.ย. นี้ โดยคาดว่าจะมีการออก และรับรองเอกสาร ทั้งสิ้น 40 ฉบับ ผู้จัดงานระบุ

อนึ่ง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ก่อตั้งขึ้นในปี 1967 ประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยเวียดนาม รับหน้าที่เป็น ประธานอาเซียน ในปี 2020 นี้

ที่มา : xinhuathai

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team