ดูหนังออนไลน์
CSR

‘กัลฟ์’ ส่งต่อพลัง เติมเต็มมื้ออาหาร ให้กับโรงเรียนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า

กัลฟ์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า มอบทุนอาหารกลางวัน พร้อมจัดการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดเมตารางค์ จังหวัดปทุมธานี

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF มอบทุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนวัดเมตารางค์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ทั้งหมด 16 โรงเรียน เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท

อีกทั้งยังช่วยปรับภูมิทัศน์แปลงผัก จัดซื้อพันธุ์ผัก และพันธุ์แม่ไก่ จำนวน 25 ตัว เพื่อให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการ และนำมาประกอบอาหารให้กับนักเรียนต่อได้ในระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียน ให้ได้รับอาหารที่มีประโยชน์ มีการเติบโตพัฒนาตามเกณฑ์ และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนพนักงานจากโรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย มาร่วมจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ สาธิตการผลิตไฟฟ้าจากผลไม้ซีตรัส เช่น มะนาว และ
เลมอน พร้อมทั้งประดิษฐ์จรวดลูกโป่ง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กวัยประถมศึกษา เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของทางโรงเรียน เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเสริมสร้างทักษะให้กับนักเรียน

สิตมน รัตนาวะดี ในนามตัวแทนของ สารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกัลฟ์ กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า และสังคมโดยรวม เป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัทกัลฟ์ มุ่งมั่นปฏิบัติเสมอมาภายใต้แนวคิด ‘Powering the Future, Empowering the People’

กิจกรรมสมทบทุนอาหารกลางวันในครั้งนี้ จะเติมเต็มคุณประโยชน์ให้มื้ออาหารให้กับนักเรียนในทุกๆ วัน โดยการให้พันธุ์พืช พันธุ์ไก่นั้น ก็สอดคล้องกับแนวคิดการทำแปลงนาสาธิตในพื้นที่โรงไฟฟ้า ที่มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปลูกพืชผัก และเลี้ยงปลา โดยต่อมาได้รับการพัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และพื้นที่สันทนาการในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

“ในวันนี้ยังมีพี่ ๆ พนักงานจากโรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ในจังหวัดปทุมธานี มาร่วมจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ด้วยการสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากผลไม้รสเปรี้ยวตระกูลซิตรัส และการประดิษฐ์จรวดลูกโป่ง เพื่อให้ความรู้สนุก ๆ ในมุมที่นอกเหนือจากการเรียนในห้อง ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ ความต้องการเรียนรู้ ผ่านการสังเกตและการทดลองที่ให้ลงมือปฏิบัติเอง ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตได้”

ด้าน สตกฤช วิชิตพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมตารางค์ กล่าวขอบคุณกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ที่จัดกิจกรรมมอบทุนอาหารกลางวัน รวมถึงมอบพันธุ์พืช พันธุ์ไก่ไข่ให้กับโรงเรียนวัดเมตารางค์ ซึ่งถือเป็นการพัฒนามื้ออาหารกลางวันของทางโรงเรียนได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากช่วยให้โรงเรียนมีวัตถุดิบทางการเกษตร ในการนำมาประกอบอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนได้ในระยะยาว

กิจกรรมมอบทุนอาหารกลางวัน และการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่ บริเวณรอบโรงไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังตอกย้ำถึงพันธกิจหนึ่งของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ที่มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน

สามารถติดตามกิจกรรมและข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ ได้ที่เพจ Gulf SPARK

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team