ดูหนังออนไลน์
Politics

‘ปัญญา’ ส.ส.แม่ฮ่องสอน ยืนยัน ทำเต็มที่แก้ปัญหา ชาวบ้านไร้ที่ดินทำกิน

ส.ส.ปัญญา เขต 1 แม่ฮ่องสอน พปชร.ในฐานะ รองกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชนขาดแคลนที่ดินทำกิน ยืนยันแก้ไขปัญหาให้ถึงที่สุด

นายปัญญา จีนาคำ ส.ส. เขต 1 แม่ฮ่องสอน พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมโครงการสัมมนาที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ กับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าไม้จังหวัด ที่ดินจังหวัด และประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามสภาพปัญหาความเดือดร้อน ของพี่น้องชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้ร้องเรียนมายังกมธ.การที่ดินฯ ถึงการขาดแคลนที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย

นายปัญญา กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ป่าไม้อยู่ประมาณร้อยละ 86 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งประชาชนก็อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่านั้นด้วย ทำให้ที่ผ่านมา เกิดปัญหาทางข้อกฎหมาย จากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าของประชาชน

ดังนั้นกมธ.การที่ดินฯ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมขึ้นมา เพื่อรวบรวมข้อมูล ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมีเป้าหมายให้คนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ จะนำข้อมูลทั้งหมดเสนอเข้าที่ประชุมกมธ.คณะใหญ่ เพื่อเสนอรัฐบาลให้มีแนวทางปฏิบัติต่อไป ซึ่งกมธ.ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติจะดำเนินการติดตามการบริหารจัดการของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง และผลักดันเรื่องแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนจนถึงที่สุด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team