Economics

เงินเฟ้อเดือนมิ.ย.ติดลบ 1.57% คาดทั้งปีติดลบ 1.1%

“พาณิชย์” เผยเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนดีขึ้น แต่ยังติดลบ 1.57% เหตุราคาน้ำมันลด รัฐอุดหนุนค่าน้ำ ค่าไฟ คาดทั้งปีติดลบ 1.1% จากเดิมคาดติดลบ 0.6%

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป หรืออัตราเงินเฟ้อเดือนมิถุนายน 2563 พบว่า อัตราเงินเฟ้อยังคงติดลบ 1.57% แต่ดีขึ้นจาก 3.44% ในเดือนพฤษภาคม เป็นผลจากสินค้าในหมวดที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มลดลง 2.53% และสินค้าในหมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสารลดลง 5.06% โดยเฉพาะราคาน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงมากถึง 16.14%

นอกจากนี้ มาตรการของภาครัฐลดค่าไฟฟ้า น้ำประปา ทำให้ประชาชนมีค่าใช้จ่ายน้อยลง ประกอบกับกระทรวงพาณิชย์ยังคงมีความเข้มงวดดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคของประชาชน ทำให้สินค้ายังคงทรงตัวไม่ได้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น

ขณะที่อัตราเงินเฟ้อในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ติดลบ 1.13% โดยทาง สนค. มองว่าอัตราเงินเฟ้อได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว โดยแนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อไตรมาส 3 และในช่วงที่เหลือของปีคาดว่าจะสามารถปรับตัวดีขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับต่ำและยังคงติดลบ จึงได้ปรับประมาณการอัตราเงินเฟ้อเป็นติดลบมากขึ้นอยู่ที่ 1.1% จากเดิมคาดว่าเงินเฟ้อติดลบ 0.6%

ส่วนดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนมิถุนายน 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ลดลง 3.1% จากที่ลดลง 4.8% ในเดือนก่อนหน้านี้ โดยลดลงทุกหมวดสินค้า เช่น หมวดผลผลิตเกษตรกรรมลดลง 0.9% หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลดลง 2.8% ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนมิถุนายน 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนลดลง 2.9% โดยเดือนก่อนหน้านี้ลดลง 3.8% โดยหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กลดลง 11.5% หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตลดลง 2.5% หมวดซีเมนต์ลดลง 1.3%

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team