Politics

เราไม่ทิ้งกัน! ‘ส.ส.นัทธี’ เร่งวางท่อน้ำดิบแก้ปัญหาน้ำให้คนภูเก็ต

“ส.ส.นัทธี” จังหวัดภูเก็ต เขต 2 พปชร. ผลักดัน โครงการงานวางท่อน้ำดิบ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และก่อสร้างฝายน้ำล้น แก้ปัญหาน้ำให้คนภูเก็ต

นายนัทธี ถิ่นสาคู ส.ส. เขต 2 จังหวัดภูเก็ต พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง ติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะความคืบหน้า โครงการงานวางท่อน้ำดิบ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองบางโจ (บ้านยา) เพื่อส่งน้ำสถานีจ่ายน้ำบ้านบางโจผลิตน้ำประปาจ่ายน้ำเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำที่มีปัญหามาอย่างต่อเนื่อง

นายนัทธี ระบุว่าปัญหาภัยแล้งถือเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดภูเก็ต เพราะนอกจากจะกระทบกับประชาชนแล้ว ยังกระทบกับพื้นที่ทางการเกษตร รวมถึงธุรกิจโรงแรมที่มีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นตนเองในฐานะเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตจึงได้ประสานดำเนินโครงการดังกล่าวและผลักดันงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นการเร่งด่วน โดยใช้งบประมาณดำเนินการ 24,490,000 บาท และสิ้นสุดสัญญาดำเนินการ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 มั่นใจว่าโครงการนี้จะสามารถบรรเทาปัญหาเรื่องน้ำให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้

พร้อมกันนี้ หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาต่างๆ สามารถสะท้อนมายังตนเองได้ ในฐานะเป็นผู้แทนของชาวจังหวัดภูเก็ตก็พร้อมที่จะเข้าไปดูแล และยืนยันว่าปัญหาต่างจะได้รับการแก้ไขอย่างโดยเร็ว

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight