COVID-19

เช็คสถานะด่วน! เหลืออีก 2 วัน หมดสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร

ยื่นอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร เหลืออีก 2 วัน หมดสิทธิ์ยื่น รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท เผย 8 สถานที่รับยื่นอุทธรณ์  ขณะที่ธ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้วตั้งแต่วันที่ 15-31 พ.ค. ทั้งสิ้นกว่า 7.1 ล้านราย เป็นเงินกว่า 35,518 ล้านบาท 

เกษตรกรเช็คสถานะรับสิทธิ์เยียวยาด่วน หลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เริ่มโอนเงินเยียวยารายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 ให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ล่าสุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีแผนโอนเงินงวดที่ 2 ให้เกษตรกรที่ได้รับเงินงวดแรกไปแล้ว 7,103,721 ราย ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้ รับเงินเยียวยาในงวดแรกนั้น มีสิทธิ์ ยื่นอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร ได้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 สําหรับเกษตรกรที่ยังลงทะเบียนไม่เสร็จจะได้รับเงินคราวเดียว 3 งวด จำนวน 15,000 บาท

ยื่นอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร

การโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกร ธ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้วตั้งแต่วันที่ 15-31 พฤษภาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 7,103,721 ราย เป็นเงิน 35,518.605 ล้านบาท โดยวันที่ 1-2 มิถุนายน 2563 ไม่มีการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร ส่วนการตรวจสอบสิทธิ์และการอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ การตรวจสอบสิทธิ์ เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์การได้รับการช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์  https://www.moac.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม เป็นต้นไป

การอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์หน่วยงานต้นสังกัด 19 พฤษภาคม – 2 มิถุนาย 2563 รวมทั้งสิ้น 75,063 ราย จํานวน 75,768 เรื่อง โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร 68,174 เรื่อง กรมปศุสัตว์ 5,107 เรื่อง กรมประมง 785 เรื่อง การยางแห่งประเทศไทย 1,610 เรื่อง

สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 81 เรื่อง กรมหม่อนไหม 7 เรื่อง และกรมสรรพสามิต (ทะเบียนยาสูบ) 4 เรื่อง โดยผลการดําเนินงาน หน่วยงานในระดับพื้นที่ได้แก้ไขปัญหาแล้ว 9,173 เรื่อง อยู่ระหว่างการ พิจารณาของหน่วยงานต้นสังกัด 64,723 เรื่อง และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ฯ 1,872 เรื่อง

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าขอให้เกษตรกรเร่งเช็คสถานะเยียวยาเกษตรกรที่ https://www.moac.go.th  เพื่อรอรับเงินเยียว ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้ รับเงินเยียวยาในงวดแรกนั้น สามารถอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เท่านั้น โดยยื่นอุทธรณ์ได้ที่

ยื่นอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร

  • สำนักงานเกษตรอำเภอ
  • สำนักงานประมงจังหวัด/อำเภอ
  • สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ
  • สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต/เครือข่าย
  • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  • การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัด/สาขา
  • เขตระบบบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาค 1-4
  • สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด

ยื่นอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร

ทั้งนี้วันที่ 5 มิถุนายน 2563 จะเป็นวันสุดท้ายของการยื่นอุทธรณ์ ดังนั้น จึงให้เกษตรกรรีบดำเนินการตรวจสอบและดำเนิน ยื่นอุทธรณ์เพื่อให้รับเงินเยียวยาตามสิทธิ์ ผู้ยื่นขอเยียวยาใช้เอกสารประกอบการอุทธรณ์ คือ 1. บัตรประชาชน/หลักฐานการมอบอำนาจ 2.แบบรับเรื่องอุทธรณ์ ทั้งนี้นายเฉลิมชัย ยังได้ให้นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งประสานและสั่งการให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯในส่วนภูมิภาค เร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่มีรายชื่อตกหล่น หรือไม่ได้รับสิทธิ์ หรือไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรอง โครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ส่วนเกษตรกร 3.56 แสนรายที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเพราะไม่ได้แจ้งเลขบัญชีหรือแจ้งบัญชีไม่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบเงินเยียวยาการเกษตรและแจ้งหมายเลขบัญชีได้ทางออนไลน์ผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com จากนั้นธนาคารจะโอนเงินให้อีกครั้งในทุกวันศุกร์ โดยใช้บัญชีของธนาคารใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีกับ ธ.ก.ส. ก็มีสิทธิ์ได้รับเงินเหมือนกัน ส่วนเกษตรกรอีก 1.32 แสนราย  ต้องรอให้กระทรวงเกษตรฯ ตรวจสอบข้อมูลกลับมาก่อนว่ามีทายาททำการเกษตรแทนหัวหน้าครอบครัวที่เสียชีวิตจริงหรือไม่ ซึ่งหากตรวจเสร็จ ธ.ก.ส.ก็พร้อมโอนเงินให้ทันที

สามารถตรวจสอบสิทธิ์ และสถานะการอุทธรณ์ได้ที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หากมีการแจ้งเลขบัญชี หรือตรวจสอบข้อมูลเสร็จหลังวันที่ 15 มิถุนายนนี้ จะพิจารณาโอนเงินรวบยอดให้ทั้ง 2 เดือน โดยเกษตรกรจะได้รับเงิน 10,000 บาททันที

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight