COVID-19

ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร! วันนี้ ธ.ก.ส.โอนเงินอีก รับไปเลย 1 หมื่นบาท

ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร! วันนี้ “ธ.ก.ส.” โอนเงินรวดเดียว 1 หมื่นบาทให้เกษตรกรกลุ่มที่ 2 เผยล่าสุดโอนแล้ว 7 ล้านรายวงเงินรวม 3.5 หมื่นล้านบาท

ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร ด่วน! หลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เริ่มโอนเงินเยียวยารายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 ให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร

ล่าสุด ธ.ก.ส. ระบุว่า การจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิดเดือนแรก ซึ่งสิ้นสุดเมื่อ 31 พฤษภาคม 2563 มีเกษตรได้รับเงินไปแล้ว 7.1 ล้านราย วงเงิน 35,518 ล้านบาท จากรายชื่อที่ ธ.ก.ส. ได้รับมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด 7.68 ล้านราย โดยยังมีเกษตรกร 5.8 แสนรายที่ยังโอนเงินให้ไม่ได้

ทั้งนี้ เนื่องจากส่วนใหญ่ 3.56 แสนราย ไม่ได้แจ้งเลขบัญชี หรือแจ้งเลขบัญชีไม่ถูกต้อง ส่วนอีก 1.32 แสนราย ได้ส่งรายชื่อกลับให้กระทรวงเกษตรกรฯตรวจสอบอีกครั้งหลังพบว่าเสียชีวิต หรือมีรายชื่อไม่ตรงกับฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่เหลือ 91,426 รายเป็นข้าราชการซึ่งไม่เข้าข่ายรับเงินเยียวยา

อย่างไรก็ตาม เกษตรกร 3.56 แสนรายที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเพราะไม่ได้แจ้งเลขบัญชีหรือแจ้งบัญชีไม่ถูกต้อง สามารถ ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตร และแจ้งหมายเลขบัญชีได้ทางออนไลน์ผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com จากนั้นธนาคารจะโอนเงินให้อีกครั้งในทุกวันศุกร์ โดยใช้บัญชีของธนาคารใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีกับ ธ.ก.ส. ก็มีสิทธิ์ได้รับเงินเหมือนกัน ส่วนเกษตรกรอีก 1.32 แสนราย จะต้องรอให้กระทรวงเกษตรฯ ตรวจสอบข้อมูลกลับมาก่อนว่ามีทายาททำการเกษตรแทนหัวหน้าครอบครัวที่เสียชีวิตจริงหรือไม่ ซึ่งหากตรวจเสร็จ ธ.ก.ส.ก็พร้อมโอนเงินให้ทันที

สามารถตรวจสอบสิทธิ์และสถานะการอุทธรณ์ได้ที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หากมีการแจ้งเลขบัญชีหรือตรวจสอบข้อมูลเสร็จหลังวันที่ 15 มิถุนายนนี้ จะพิจารณาโอนเงินรวบยอดให้ทั้ง 2 เดือน ซึ่งเกษตรกรจะได้รับเงิน 10,000 บาททันที

สำหรับเกษตรกลุ่มที่ 1 ที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายในวัน 30 เม.ย.2563 จำนวนรวม 6.7 ล้านราย และเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ซึ่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1.57 ล้านราย

โดยก่อนหน้านี้ ธ.ก.ส. เพิ่งได้รับรายชื่อเกษตรกรอีก 825,000 คน จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งอยู่ในกลุ่มขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 ทำให้ ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนเงินช่วยเหลือได้ทันวันที่ 31 พฤษภาคมจึงเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 1-2 มิถุนายนโดยจะได้รับเงินโอนทีเดียว 2 รอบ รวมกันเป็น 10,000 บาท

ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ในส่วนภูมิภาคเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร ซึ่งอาจมีรายชื่อตกหล่น, ไม่ได้รับสิทธิ์ หรือไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรให้รีบดำเนินการยื่นอุทธรณ์ เพราะจะหมดเขตภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563

ขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์ของเกษตรกร กรณีรายชื่อตกหล่นจากการเยียวยา ดังนี้

เกษตรกรขอยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเอง โดยแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ชื่อ-นามสกุล
  • เลขที่บัตรประชาชน
  • ที่อยู่และรายละเอียดของอาชีพ

ทั้งนี้ สามารถยื่นอุทธรณ์ที่หน่วยงานในพื้นที่ใกล้บ้าน 8 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

1. กรมส่งเสริมการเกษตร ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง

2. กรมประมง ที่สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง

3. กรมปศุสัตว์ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง

4. กรมหม่อนไหม ที่กรมหม่อนไหม และศูนย์หม่อนไหม 21 แห่ง

5. การยางแห่งประเทศไทย ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด และสาขาทุกแห่ง

6. ยาสูบแห่งประเทศไทย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

7. สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

8. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด

จากนั้น “เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคตรวจสอบ” แล้วส่งต่อ “หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบ” (ระยะเวลา 3 วัน) แล้วส่งต่อให้ “คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณา” (ระยะเวลา 5 วัน) หลังจากนั้นสามารถตรวจสอบได้ที่ www.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.com

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team