Business

ผู้สูงอายุ รับเงินเยียวยา 5,000 บาทแล้ว อดเงินกลุ่มเปราะบาง

ผู้สูงอายุ ที่ใช้สิทธิรับเงินเยียวยา 5,000 บาทแล้ว จะไม่ได้รับเงินเยียวยาสำหรับกลุ่มเปราะบางจำนวน 3,000 บาทอีก คลังชี้ ต้องตรวจสอบความซ้ำซ้อนก่อนจ่ายเงิน 

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้เยียวยากลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิด และผู้พิการ จำนวน 13 ล้านคน รายละ 1,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะเป็นผู้ดูแลว่า หากผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากมาตรการดูแลแรงงาน ลูกจ้าง อาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19แล้ว จะะไม่ได้รับสิทธิ์ในมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง

“ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพตามที่ พม.จ่ายทุกเดือน จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเยียวยากลุ่มเปราะบางเพิ่มอีก หากเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ และได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากการลงทะเบียนเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com ไปแล้ว” นายลวรณ กล่าว

ก่อนหน้านี้ นายลวรณ เคยเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะกรรมการเยียวยา ประกอบด้วย ปลัดหลายกระทรวงเป็นกรรมการ ในวันที่ 4 มิถุนายนนี้ เพื่อพิจารณาเรื่องการเยียวยาหลายกลุ่ม โดยเฉพาะการเยียวยาผู้มีอาชีพอิสระกลุ่มแรก สำหรับผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติจำนวน 1.7 ล้านคน รายชื่อตกตั้งแต่ลงทะเบียนครั้งแรก หากนำมาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง และดูว่า หากผ่านหลักเกณฑ์การตรวจสอบ จะได้รับการเยียวยาหรือไม่

ผู้สูงอายุ กับสวัสดิการรัฐ

ปกติจะได้รับเงินช่วยเหลือในโครงการ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” จำนวน 600-1,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับอายุ หากได้รับเงินเยียวยาด้วย ก็จะได้รับเงินรวมกันไปเช่นเดียวกัน

  • เดือนมิถุนายน   2,600-3,000 บาท
  • เดือนกรกฎาคม 1,600-2,000 บาท

ทั้งนี้ ยังไม่ทราบรายละเอียดว่า พม. จะเริ่มจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางได้เมื่อไหร่ ซึ่งขณะนี้พม.ได้ทำแผนข้อมูลแล้ว แต่จะต้องเข้าไปตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการรับสิทธิเยียวยา ผ่านประกันสังคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนกระทรวงการคลังได้ส่งรายชื่อไปให้พม. แล้ว พร้อมกันนี้คาดว่าในเดือนมิถุนายน พม.จะจ่ายเงินรวดเดียว 2 เดือน และจ่ายอีก 1 งวดในเดือนกรกฎาคม

กลุ่มเปราะบางมีใครบ้าง

  • เด็กจากครัวเรือนยากจน ตั้งแต่แรกเกิด -6 ขวบ จำนวน 1.45 ล้านคน
  • ผู้สูงอายุ จำนวน 9.66 ล้านคน
  • ผู้พิการ 2 ล้านคน

การจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มเปราะบางนั้นจะดำเนินการจ่ายให้รายละ 1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มจากเงินอุดหนุนเดิมที่จ่ายอยู่แล้ว ระยะเวลาในการจ่าย 3 เดือน ตั้งแต่ พฤษภาคม – กรกฎาคม โดยจะเริ่มจ่ายในเดือนมิถุนายน ซึ่งจะทบเงินจากเดือนพฤษภาคมไปด้วยในการเริ่มจ่าย

ทำให้กลุ่มเปราะบางดังกล่าวจะได้รับเงินเยียวยารวม 2,000 บาท และเดือนกรกฎาคมอีก 1,000 บาท รวมทั้งหมด 3,000 บาท โดยใช้วงเงินรวมประมาณ 39,429,237,000 บาทจาก พ.ร.ก. กู้เงินให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบาง

ในกรณีที่เป็นบุคคลในกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่แล้ว เงินเยียวยาจะจ่ายรวมกับเงินที่ได้รับปกติทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใด เพราะรัฐมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว

อย่างไรก็ดี หากไม่ได้มีชื่อในกลุ่มเปราะบาง แต่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเปราะบาง และยังไม่เคยได้รับสิทธิใดๆ มาก่อน จะต้องไปลงทะเบียนก่อน โดยต้องเดินทางไปที่ สำนักงานเขต อบต. หรือเทศบาล ตามภูมิลำเนาของตัวเอง ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง และทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อยู่ระหว่างการหารือว่าจะช่วยเหลือกลุ่มนี้ รวมไปถึงกลุ่มที่ตกหล่น อย่างไร

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ call center ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม โทรศัพท์ 02-127-7000 และ 02 270 6401 ในวัน และเวลาราชการ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team