ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘IRPC’ สนับสนุน แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ให้ ‘ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์’

“IRPC” สนับสนุนแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สนับสนุนภารกิจ ป้องกันโควิด-19 ของบุคลากรการแพทย์

จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ได้ดำเนินการผลิตแอลกอฮอล์ สำหรับทำความสะอาดมือ เพื่อใช้ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 สำหรับมอบให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ต้านไวรัสโควิด-19

ล่าสุด นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร IRPC เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ (เอทิลแอลกอฮอล์ 70% จำนวน 200 ลิตร) ให้แก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โดยมี พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านสนับสนุน และพัฒนาโครงการใหม่ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

SARANYA THONGTHAB