ดูหนังออนไลน์
Business

‘ศักดิ์สยาม’ ลั่นไร้ปัญหา ‘คลัง’ ยึดทำแผนฟื้นฟูการบินไทย

‘ศักดิ์สยาม’ ไม่มีปัญหา “กระทรวงการคลัง” ทำแผนฟื้นฟู “การบินไทย” ขอเพียง เปลี่ยนมติครม. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา ให้ถูกต้องเรียบร้อย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงการดำเนินการแผนฟื้นฟูกิจการ ภายใต้ พ.ร.บ.ล้มละลายของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ว่า กระทรวงการคลังได้แจ้งให้กระทรวงคมนาคมรับทราบแล้ว ถึงการขายหุ้นที่ถืออยู่ในการบินไทยจำนวน 3.17% ให้กับกองทุนวายุภักษ์ เพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้นใหญ่ของกระทรวงการคลัง ซึ่งทำให้การบินไทยสิ้นสุดการเป็นรัฐวิสาหกิจ เพื่อเข้าสู่กระบวนการแผนฟื้นฟูกิจการภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง

ในส่วนของกระทรวงคมนาคมยังยืนยันว่า ไม่มีปัญหาต่อการที่กระทรวงการคลัง จะดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูการบินไทย เพียงแต่ขอให้เป็นไปตามขั้นตอน เพื่อให้เกิดความถูกต้องทางกฎหมายอย่างครบถ้วน

ขั้นตอนต่อไปทางกระทรวงการคลัง จะต้องทำหนังสือถึงคณะรัฐมนตรี เพื่อขอเปลี่ยนมติครม. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ทางกระทรวงการคลังให้ความเห็นใน ครม.ว่า กระทรวงคมนาคมจะเป็นผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการการบินไทย โดยให้เปลี่ยนมาเป็นมาอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง เพื่อให้การดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนระเบียบ

ท่าทีข้างต้นเกิดขึ้น หลังเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือถึงนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อขอให้กระทรวงการคลังโอนฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้น เพื่อให้กระทรวงคมนาคมสามารถกำกับการบินไทย ให้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตาม พ.ร.บ.ล้มละลายได้ แต่ทางกระทรวงการคลังก็ไม่ได้ตอบ

จนมาถึงขั้นตอนที่กระทรวงคลังได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นในการบินไทยลงมา เพื่อให้การบินไทยหลุดพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ  ซึ่งหากทางกระทรวงการคลังยังคงเพิกเฉย ทางกระทรวงคมนาคมจะสอบถามกลับไปอีกครั้งหนึ่งในวันพุธที่ 27 พฤษภาคมนี้

ทางด้านนายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวว่า เมื่อการบินไทยพ้นสภาพรัฐวิสาหกิจมาเป็นเอกชนแล้ว กระทรวงการคลังจะต้องทำเรื่องเสนอต่อ ครม.  เพื่อโอนอำนาจการดูแลการบินไทย จากกระทรวงคมนาคม มาอยู่ที่กระทรวงการคลังหรือไม่นั้น ต้องดูข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติครม. ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดก่อน ว่าจะทำได้หรือไม่ โดยกฎหมายที่สำคัญในการพิจารณา คือ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

เบื้องต้น หากยังเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ ก็มีกฎหมายรองรับให้กระทรวงคมนาคมเป็นผู้ดูแลการบินไทย แต่เมื่อพ้นจากรัฐวิสาหกิจแล้ว กระทรวงการคลัง ก็จะอยู่ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของการบินไทย และทำให้กระทรวงคมนาคมไม่ได้เป็นกระทรวงเจ้าสังกัดตามกฎหมายอีกต่อไป  จึงเกิดประเด็นว่า การจะโอนอำนาจ สิทธิ หน้าที่ ของผู้ถือหุ้น ให้แก่กระทรวงคมนาคมทำได้หรือไม่

ตามความจริงแล้วเนื้อหาในมติครม. ไม่ได้มีประเด็นต้องทบทวนอย่างที่เป็นข่าว เพราะไม่ได้กำหนดไว้โดยตรงว่าจะให้กระทรวงคมนาคมกำกับดูแล

“ถ้ากฎหมายไม่เปิดช่องให้โอนสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นไปให้ใครได้ มติ ครม. จะออกโดยฝ่าฝืนกฎหมายไม่ได้  ต้องตรวจสอบกฎหมายอย่างละเอียดอีกครั้ง” นายประภาศ กล่าว

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight