ดูหนังออนไลน์
COVID-19

สธ.เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ช่วงคลายล็อก เน้นค้นหากลุ่มเสี่ยง-สถานที่เสี่ยง

สธ. ยังคุมเข้มป้องกันโควิด-19 ช่วงคลายล็อกดาวน์ระยะแรก เน้นเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยง สุถานที่เสี่ยง ด้าน สปคม. ใช้แอป “clicknic” ร่วมมาตรการเชิงรุกแหล่งชุมชน หมู่บ้านจัดสรร

นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข ยังคงเข้มข้นมาตรการป้องกันควบคุมโรค ภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัด และกทม. ในช่วงการผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยเน้นการเฝ้าระวัง ค้นหา โรคไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี่ยง

นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำให้สถานประกอบกิจการ/กิจกรรมที่กลับมาเปิดบริการ ปฏิบัติตามมาตรการและข้อแนะนำของคณะกรรมการ ฯ ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระลอก 2

สำหรับผลการคัดกรองค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงและสถานควบคุมโรคแห่งรัฐตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2563 รวม 9,516 ราย แบ่งเป็น กลุ่มเสี่ยงตามอาชีพ 4,820 ราย ได้แก่ ผู้เดินทาง รถรับจ้างสาธารณะ รถรับจ้างบุคคล บุคลากรของรัฐ และอื่น ๆ เช่น ค้าขาย พนักงานบริษัท เกษตรกร นักศึกษา) และกลุ่มสถานที่เสี่ยง 1,152 ราย ได้แก่ ชุมชนคลองเตย เรือนจำ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในคลินิกชุมชนอบอุ่น 2 แห่ง ในวัด (พระ/ผู้ดูแลอาราม และประชาชน) และกลุ่มหมู่บ้านจัดสรร ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19

ขณะที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคในเขตเมือง (สปคม.) ได้นำแอพพลิเคชัน “clicknic” มาใช้ในการเฝ้าระวังเชิงรุกกลุ่มประชาชนในหมู่บ้านจัดสรรที่มีจำนวนมาก โดยสามารถวิดีโอคอล ปรึกษาอาการกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เพื่อคัดกรองอาการเบื้องต้น ไม่ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาล หากพบความเสี่ยงจะแนะนำเข้าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ

นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี

พร้อมกันนี้ ยังเดินหน้าค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกใน 4 กลุ่มเสี่ยง คือ กลุ่มสถานที่แออัด ได้แก่ ชุมชนแออัด วัด เรือนจำ, กลุ่มหมู่บ้านจัดสรร, กลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในคลินิกอบอุ่น และกลุ่มผู้เดินทางทุกระบบ ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ผู้โดยสารสาธารณะ

ในส่วนของกลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมคัดกรองค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ที่มีจำนวน 8 แห่ง และจัดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ติดตามดูแลทุกแห่ง ผลการตรวจคัดกรองจำนวน 3,544 คน พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 13 ราย

ปัจจุบัน รัฐบาลได้จัดตั้งสถานที่กักตัวทั้ง State Quarantine และ Local Quarantine ไว้สังเกตอาการผู้เดินทางจากต่างประเทศทุกช่องทาง โดยมี State Quarantine 23 แห่ง และ Local Quarantine ใน 12 เขตสุขภาพรองรับได้ 13,491 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 รับผู้เดินทางจากต่างประเทศไว้สังเกตอาการประมาณ 10,000 ราย พบผู้ติดเชื้อ 87 ราย แยกเป็น State Quarantine 21 ราย และ Local Quarantine 66 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้เดินทางจากประเทศอินโดนีเซีย รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มาเลเซีย ซึ่งหากรัฐบาลไม่กักตัวไว้สังเกตอาการ จะทำให้เกิดการแพร่กระจายโรคได้ อาจมีผู้ติดเชื้อในชุมชนเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 ราย

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT