ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘สธ.’ โวผลทดสอบวัคซีนโควิด-19 ของคนไทยน่าพอใจ ลุยพัฒนาต่อ

“สาธารณะสุข” เผยผลทดสอบวัคซีนโควิด-19 ของคนไทยในหนู “ค่อนข้างน่าพอใจ” ลุยพัฒนาต่อ ทดสอบในสัตว์ทดลองเพิ่ม

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยประจำวันนี้ (6 พ.ค.) ว่า มีข่าวดีเรื่องการทดสอบวัคซีนของนักวิทยาศาสตร์ไทย ร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลจุฬาฯ ศิริราชพยาบาล รามาธิบดี และอื่นๆ ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค

โดยผลการทดลองวัคซีนของทีม ศ.นพเกียรติ รักษ์รุ่งธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการพัฒนาวัคซีนต้นแบบที่เรียกว่า DNA วัคซีน โดยได้มีการทดสอบในสัตว์ทดลอง คือ หนู ด้วยวิธีการฉีดวัคซีนต้นแบบเข้าไปในตัวหนู และเอาเลือดของหนูมาตรวจ เพื่อตรวจสอบว่ามีภูมิคุ้มกัน (Antibody) ขึ้นหรือไม่นั้น ผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า หนูที่ได้รับการทดลองฉีดวัคซีนต้นแบบของทางจุฬาฯ ที่พัฒนาขึ้นมีการสร้างแอนติบอดี้ขึ้นในระดับค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ

“ครั้งนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จก้าวเล็กๆ และเชื่อว่าจะเป็นความสำเร็จ เป็นเครื่องมือที่สำคัญของคนไทยมีศักยภาพในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ แม้ว่าความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนตามขั้นตอนของไทยจะไม่ทันหลายประเทศที่ได้มีการพัฒนาไปก่อนหน้านี้ อาทิ จีน แต่ก็หวังว่าการที่นักวิทยาศาสตร์ของไทยได้พยายามทดลองพัฒนาวัคซีนโควิด-19 จะได้ผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในอนาคตต่อไป” นพ.โอภาสกล่าว

หลังจากนี้ก็จะได้มีการทดสอบวัคซีนดังกล่าวในหลายๆ รูปแบบ ทั้งในสัตว์ทดลองและเอาเลือดมาตรวจซ้ำ เพื่อให้แน่ใจว่าเกิดแอนติบอดี้ที่มีประสิทธิภาพและได้ขนาดรูปแบบที่เหมาะสม ในการใช้ในคนต่อไป

The Bangkok Insight Editorial Team