ดูหนังออนไลน์
General

‘มูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา’ มอบ 20 ล้าน สนับสนุนสถาบันบำราศนราดูร สู้วิกฤติ ‘โควิด-19’

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบ 20 ล้านบาทให้สถาบันบำราศนราดูร องค์กรชั้นนำทางวิชาการด้านโรคติดต่อ โรคติดเชื้อ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางการแพทย์ในวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด-19

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แพร่อย่างรวดเร็วในหลายประเทศทั่วโลก โดยองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ และในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย มีการยกระดับการเฝ้าระวัง การควบคุมโรค ทำให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขต้องทำงานอย่างหนัก ส่งผลถึงการขาดแคลนอุปกรณ์ และบุคลากร

ล่าสุด มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 20 ล้านบาท ให้กับ “สถาบันบำราศนราดูร” สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ด้วยตระหนักดีถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการดำเนินงานทางการแพทย์ต่อการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ , การปรับปรุงห้องพักผู้ป่วย และเพื่อกองทุนสวัสดิการสำหรับเจ้าหน้าที่

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร กล่าวว่า สถาบันบำราศนราดูร เป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรับมือกับโรคระบาดติดเชื้อโดยเฉพาะ ตั้งแต่ปี 2503 ที่ผ่านมา เป็นสถาบันฯ ที่รับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อมา หลายวาระ ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดจากตะวันออกกลาง ในปี 2558-2559 หรือ H1N1 รวมถึงการระบาดของโควิด-19

สำหรับการรับมือกับไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ ทางสถาบันฯ ได้เตรียมสังเกตการณ์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 และมีแผนเตรียมการณ์ล่วงหน้า โดยมีหลักการคือ ต้องเตรียมสำหรับสถานการณ์ที่แย่ก่อนเสมอ ดังนั้นในช่วงนี้ ทางสถาบันฯ จึงเตรียมพร้อมรับมือสำหรับการระบาดในระยะที่ 3 เรียบร้อย โดยเพิ่มการให้บริการที่โฟกัสโควิด-19 ด้วยการคัดกรองผู้ป่วยทุกกรณี ที่เข้ามารับการรักษาที่สถาบันฯ หากมีอาการคล้าย เข้าข่าย จะถูกแยกกลุ่มทันที

“ถึงแม้เป็นเพียงไข้หวัด ให้ตระหนักว่าเป็นโควิด-19 เพราะอาการผู้ติดเชื้อจะเหมือนไข้หวัดทุกประการ และผู้ป่วยที่มีการ Confirm Case แล้วจะแยกตามอาการ เบา หนัก และวิกฤติ”นายแพทย์อภิชาต กล่าว

ส่วนเงินสนับสนุนในครั้งนี้ จะสามารถเพิ่มศักยภาพการเตรียมการรองรับผู้ป่วยได้อย่างดี โดยสิ่งแรกที่จะดำเนินการคือ เตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ติดเชื้อโรคนี้โดยไม่ปะปนกับการดูแลผู้ป่วยโรคอื่นๆ ตลอดจนการจัดเตรียมห้องแยกโรค รวมถึงการดูแลสวัสดิการบุคลากรทางการแพทย์”

นอกจากนี้ ยังให้คำแนะนำประชาชนว่า สำหรับผู้ที่เป็นไข้หวัดในช่วงนี้ ให้ป้องกันตัวเองเป็นพิเศษ เนื่องจากผู้ติดเชื้อจะมีอาการเหมือนไข้หวัดทุกประการ บางรายอาจมีไข้หรือ ไม่มี แต่จะมีอาการไอ 80-90% ซึ่งหากไม่แน่ใจรีบพบแพทย์ สำหรับการใช้ชีวิตประจำวันให้มี Social Distance โดยให้เว้นระยะห่างในการพูดคุย พบปะ กรณีเข้าที่ชุมชนใส่หน้ากากป้องกันทุกครั้ง และออกกำลังกายกลางแจ้ง รับประทานที่มีประโยชน์ เสริมสร้างภูมิต้านทาน

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ตามแผนรองรับของสถาบันบำราศนราดูร และตอบโจทย์ตามเจตนารมณ์ของคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา อดีตประธานกรรมการ มูลนิธิฯ ในการสนับสนุนชุมชนและสังคม ในด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุขของประเทศไทย มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา จึงร่วมเคียงข้างกับสังคมไทยในการก้าวผ่านวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน โดยการสนับสนุนการดำเนินการของสถาบันฯ ในโอกาสนี้

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT