CSR

‘เอนก’นำทีมปธพ.5มอบรถพยาบาลขั้นสูงรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

นายเอนก จงเสถียร ประธานคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (ปธพ.5) พร้อมด้วยเพื่อนร่วมรุ่น อาทิ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ   มอบรถพยาบาลขั้นสูงให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงทีและลดการสูญเสียชีวิต โดยมี นายแพทย์พนม สุทธิรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  รับมอบ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight