CSR

‘ปตท.สผ.’ คว้ารางวัล ‘Best CSR Organizer’ จากกาชาดอินโดนีเซีย

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยบริษัท PTTEP Indonesia ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับรางวัลบาสนาซ อวอร์ด ประจำปี 2562 จากองค์การกาชาดอินโดนีเซีย (BAZNAS) ในฐานะบริษัทที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมยอดเยี่ยม (Best CSR Organizer) โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่กรุง จาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย

อินโดนีเซียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ ปตท.สผ. ลงทุนสำรวจ และผลิตปิโตรเลียม พร้อมดำเนินโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ เช่น โครงการคลินิกที่จาการ์ตาเหนือ ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนซิโอล่า (SIOLA) กว่า 15 ศูนย์ในสุลาเวสีตะวันตก ซึ่งช่วยเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพของเด็ก รวมทั้ง ให้คำปรึกษาแก่ครอบครัว เพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team