ดูหนังออนไลน์
Business

จราจรบนน่านฟ้า ‘อีสาน’ หนาแน่น ‘บวท.’ เร่งปรับปรุงเส้นทางรองรับเครื่องบินเพิ่ม 

การจราจรบนน่านฟ้า “อีสาน” หนาแน่น ขยายตัวปีละ 7% “วิทยุการบินฯ” เร่งปรับปรุงเส้นทางรองรับปริมาณเครื่องบินเพิ่ม

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด หรือ บวท. เปิดเผยว่า ปัจจุบันปริมาณเที่ยวบินของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณจราจรทางอากาศหนาแน่นมากขึ้นตามไปด้วย

วิทยุการบินฯ จึงมีแผนปรับปรุงเส้นทางบินใหม่ให้เป็นแบบคู่ขนาน และมีการจัดการจราจรทางอากาศแบบทางเดียว (one-way route) ซึ่งได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงและเปิดใช้งานเส้นทางบินด้านใต้ไปแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

สำหรับเส้นทางบินทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) เป็นอีกหนึ่งเส้นทางบินที่มีปริมาณจราจรทางอากาศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีปริมาณเที่ยวบินรวมอยู่ที่  239,771 เที่ยวบินต่อปี เฉลี่ยวันละ 632 เที่ยวบินต่อวัน เฉลี่ยภาพรวมเติบโตอยู่ที่ 7.4%

วิทยุการบินฯ จึงได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างเส้นทางบิน เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอให้กองทัพอากาศพิจารณาเห็นชอบโครงสร้างเส้นทางบินดังกล่าว  จากนั้นวิทยุการบินฯ จะนำเสนอให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) พิจารณา รวมทั้งเชิญสายการบินผู้ใช้บริการ มาทำความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติการบิน พร้อมทั้งจัดทำวิธีปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ก่อนที่จะประกาศใช้เส้นทางบินใหม่อย่างเป็นทางการต่อไป

สำหรับโครงการปรับปรุงเส้นทางบินใหม่ของวิทยุการบินฯ นอกจากจะสามารถรองรับปริมาณจราจรทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และแผนพัฒนาภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งแผนของภูมิภาคอาเซียนตามแนวคิด ท้องฟ้าไร้รอยต่อ  (Seamless ASEAN Sky)  ที่ต้องการให้ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ยกระดับการให้บริการการเดินอากาศให้อยู่ในระดับเดียวกัน เพื่อให้การส่งต่อการบริการจากน่านฟ้าหนึ่งไปยังอีกน่านฟ้าหนึ่ง เป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้นการปรับปรุงเส้นทางบินใหม่ยังตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในด้านการประหยัดการใช้เชื้อเพลิง ลดค่าใช้จ่ายของสายการบิน ประหยัดเวลาในการเดินทางของผู้โดยสาร ลดมลพิษและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ และช่วยลดภาวะโลกร้อน ตามวัตถุประสงค์ของ ICAO ในการลดมลพิษด้านการบิน อีกประการหนึ่ง พร้อมทั้งยังมีส่วนในการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงคมนาคม ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย และปลอดภัยในทุกการเดินทาง

NOPPHAWHAN TECHASANEE