Economics

ขึ้นป้าย ‘สนามบินเบตง’ แล้ว ภายในเพิ่มภาษายาวี-ตกแต่งไม้ไผ่แสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่น

ทย. เผยก่อสร้าง ‘สนามบินเบตง’ คืบหน้า 90% ล่าสุดขึ้นป้ายสนามบินแล้ว ภายในเทอร์มินอลเพิ่มป้ายภาษายาวีอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร พร้อมตกแต่งไม้ไผ่ สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่น

นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสนามบินเบตง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมฯ ได้แจ้งความคืบหน้าในการก่อสร้างสนามบินเบตง ได้แก่ งานก่อสร้างทางวิ่ง (Runway) ทางขับ (Taxiway) ลานจอดเครื่องบิน ระบบไฟฟ้าสนามบิน รวมถึงอาคารที่พักผู้โดยสาร (Terminal) ของกรมท่าอากาศยาน ซึ่งภาพรวมดำเนินการได้ 90% แล้ว

ด้านงานก่อสร้างอาคารหอบังคับการบินของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ไปแล้วเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 และผู้รับจ้างได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างงานฐานรากแล้ว ส่วนการก่อสร้างอาคารเครื่องช่วยการเดินอากาศ VOR/DME ก็เริ่มก่อสร้างงานฐานรากแล้วเช่นกัน

สำหรับความคืบหน้าในการขอจัดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศของบริษัท วิทยุการบินฯ และกรมอุตุนิยมวิทยา ขณะนี้มีความชัดเจนเรื่องการอนุญาตใช้พื้นที่แล้ว อยู่ระหว่างนำเสนอเอกสารให้กับสำนักการงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) อนุมัติจัดตั้งต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ได้ข้อสรุปว่า จะดำเนินการขออนุญาตเปิดใช้สนามบินเบตงในลักษณะที่ขึ้นลงชั่วคราวก่อน ในขณะที่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นสนามบิน โดยล่าสุด กพท. ได้เห็นชอบวิธีปฏิบัติการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน เพื่อให้สามารถใช้สนามบินเบตงได้โดยไม่ล้ำแดนประเทศเพื่อนบ้านแล้ว

ทั้งนี้ หน่วยงานทั้ง 4 หน่วยงานประกอบด้วย กรมท่าอากาศยาน กรมอุตุนิยมวิทยา กพท. และ วิทยุการบินฯ จะจัดให้มีการประชุมหารือรายละเอียด ความคืบหน้าโครงการสนามบินเบตงครั้งต่อไปในวันที่ 26 สิงหาคม 2562

รายงานข่าวจากกรมท่าอากาศยานเปิดเผยว่า ล่าสุดผู้รับเหมาได้ดำเนินการติดตั้งป้าย “สนามบินเบตง” แล้ว สำหรับป้ายต่างๆ ภายในสนามบินก็จะมีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษามาลายู (ภาษายาวี) เพราะยาวีเป็นภาษาที่นิยมใช้ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร ขณะเดียวกันได้นำไม้ไผ่ ซึ่งเป็นวัสดุท้องถิ่น มาตกแต่งบริเวณด้านหน้าเทอร์มินอล เพื่อแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นอีกด้วย

เบื้องต้นกรมท่าอากาศยานมีกำหนดจะเปิดให้บริการสนามบินเบตงในเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งสายการบินนกแอร์ประกาศว่าจะเปิดให้บริการเส้นทางไปกลับ ดอนเมือง-เบตง แล้ว

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE