ดูหนังออนไลน์
Economics

ทุ่ม 208 ล้านบาทตั้ง ‘หอบังคับการบินใหม่’ รองรับสนามบินยะลา

“บวท.” ทุ่ม 208 ล้านบาท สร้างหอบังคับการบิน ซื้ออุปกรณ์ใหม่ รองรับสนามบินยะลา กำหนดเปิดให้บริการได้ มิ.ย. 63

รายงานข่าวจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา พลอากาศเอกศิวเกียรติ์ ชเยมะ ประธานกรรมการ (บอร์ด) บริษัท วิทยุการบินฯ ได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ หอบังคับการบินเบตง ณ สนามบินเบตง จังหวัดยะลา

สำหรับหอบังคับการบินเบตงใช้วงเงินลงทุนทั้งสิ้น 115 ล้านบาท โดยบริษัท วิทยุการบินฯ อนุมัติจัดจ้างบริษัท ภรณ์เพียร จำกัด ให้เป็นผู้รับเหมาด้วยวิธีคัดเลือก มีการลงนามสัญญาในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และส่งมอบพื้นที่ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562

การก่อสร้างประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ อาคารหอบังคับการบิน, อาคารเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME, อาคารบ้านพักพนักงานและอาคารประกอบอื่น ๆ โดยผู้รับเหมาจะต้องก่อสร้างอาคารหอบังคับการบินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 มกราคม 2563 และก่อสร้างอาคารที่เหลือให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563

นอกจากนี้ บริษัท วิทยุการบินฯ จะต้องจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุนระบบบริการการเดินอากาศ สำหรับหอบังคับการบิน และอาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME และระบบสนับสนุนการสื่อสารเพิ่มเติม เป็นเงินทั้งสิ้น 93.59 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ และคาดว่าจะส่งมอบระบบอุปกรณ์ได้ในช่วงปลายปี 2562 ถึงต้นปี 2563 เพื่อให้สามารถดำเนินการติดตั้งพร้อมทดสอบระบบให้ทันก่อนเปิดใช้สนามบินในเดือนมิถุนายน 2563

 

‘นกแอร์’ ลั่นพร้อมเปิดบินเส้นทางใหม่ ‘ดอนเมือง-เบตง’ กลางปี 63

สั่งเร่งมือสร้าง ‘สนามบินเบตง’ คาดเสร็จปลายปีนี้ เปิดใช้กลางปีหน้า

NOPPHAWHAN TECHASANEE