Business

‘นกแอร์’ ลั่นพร้อมเปิดบินเส้นทางใหม่ ‘ดอนเมือง-เบตง’ กลางปี 63

“นกแอร์” รอสนามบินใหม่สร้างเสร็จ เล็งเปิดเส้นทาง “กรุงเทพฯ-เบตง” กลางปี 63 รองรับการท่องเที่ยว เชื่อมเข้าประเทศมาเลเซีย

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และกรรมการบริหาร บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนใต้และเชื่อมโยงเครือข่ายการบินไปสู่แหล่งท่องเที่ยว หรือเมืองเศรษฐกิจการค้าต่างๆ กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย นกแอร์จึงเล็งเห็นถึงโอกาสในการเปิดเส้นทางบิน “ดอนเมือง-เบตง”

เนื่องด้วย อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแปลกใหม่ เช่น  ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง น้ำพุร้อนเบตง อีกทั้งเมืองเบตงเป็นเมืองที่อยู่ใต้สุด ดินแดนติดกับประเทศมาเลเซีย มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีจุดหมายปลายทางสู่จังหวัดยะลาและอำเภอเบตงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายวุฒิภูมิ กล่าวว่า ล่าสุดการก่อสร้างสนามบินแล้วเสร็จกว่า 85% เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 คาดว่าจะสร้างเสร็จเรียบร้อยภายในเดือนกันยายน 2562  จะสามารถทำการบินได้ภายในเดือนมิถุนายน 2563

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE