ดูหนังออนไลน์
Business

‘ซีพี’ พร้อมร่วมมือ ‘เครือข่ายยูนุส’ ผลักดันแนวคิด ‘ธุรกิจแก้ปัญหาสังคมไทย’

“เครือซีพี” พร้อมร่วมมือ “เครือข่ายยูนุส” ผลักดันแนวคิด Social Business ใช้ธุรกิจเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาสังคมไทย เน้นการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน พร้อมชูประเด็น การจัดการขยะ มลพิษ และปัญหาด้านความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทย ”ผ่านแนวคิด “Corporate Action Tank”

ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และศาสตราจารย์ มูฮัมหมัด ยูนุส

ปิดฉากไปแล้วสำหรับการประชุมระดับโลก “Social Business Day 2019 ครั้งที่ 9” ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนแนวคิด “ธุรกิจเพื่อสังคม” (Social Business) ของ “ศาสตราจารย์ มูฮัมหมัด ยูนุส”(Muhammad Yunus) นักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ให้เป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาสังคมและตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงผลักดันให้เกิดเครือข่าย Social Business ขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก

ในวันนี้ (29 มิ.ย.) “นายศุภชัย เจียรวนนท์” ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ได้รับเกียรติขึ้นกล่าว Closing Ceremony ว่า เครือซีพี ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย ที่มีธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยกว่า 40 แห่ง ตระหนักถึงความท้าทายในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพราะไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน

เครือซีพีจึงได้ร่วมกับองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชนส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ Social Business อย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย เพื่อผลักดันให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วย และถึงแม้การประสบความสำเร็จทางธุรกิจจะเป็นเรื่องสำคัญ แต่การทำธุรกิจก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ ที่สร้างประโยชน์ให้สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ “ศาสตราจารย์มูฮัมหมัด ยูนุส” ได้พิสูจน์มาแล้ว และเครือซีพีมุ่งมั่นจะดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ควบคู่กับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายเช่นกัน

“ผมเชื่อมั่นว่าความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายการเยียวยาปัญหาของสังคมโลกร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป” นายศุภชัยกล่าว

นพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ขวา)

ในวันเดียวกันนี้ “นายนพปฎล เดชอุดม” ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ความท้าทายของธุรกิจเพื่อสังคม” ภายในการประชุมด้วย โดยกล่าวว่า Social Business เป็นโมเดลช่วยแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม การผลักดัน Social Business ในประเทศไทยยังมีความท้าทายสำคัญ 2 ประการ ประการแรกคือ ชุมชนยังมีความรู้ในการทำธุรกิจน้อย และประกาศที่ 2 สังคมขาดความไว้วางใจธุรกิจและทุนนิยม

แต่จากนี้เป็นต้นไป เครือซีพีจะผลักดันให้ธุรกิจเป็นแนวทางที่ช่วยแก้ไขปัญหาของสังคม ยึดหลักการรับรู้และทำความเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ เพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาในระดับสังคมอย่างยั่งยืน เช่น เครือซีพีได้ส่งเสริมการปลูกกาแฟแทนการปลูกข้าวโพดให้ชุมชนทางภาคเหนือ เพื่อแก้ปัญหาการแพ้วถางป่าต้นน้ำ เป็นต้น

บนเวทีประชุม “Social Business Day 2019 ครั้งที่ 9” ในประเทศไทย ยังได้มีการประกาศความร่วมมือและการลงนามความร่วมมือเกี่ยวกับ Social Business ที่สำคัญหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือ การประกาศความร่วมมือระหว่าง “เครือซีพี” และ “Corporate Action Tank” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการขับเคลื่อน Social Business ของ “ยูนุสประเทศไทย” (Yunus Thailand) เมื่อวานนี้ (28 มิ.ย.)

“นายธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ” ผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะตัวแทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ขึ้นร่วมประกาศความร่วมมือในการประชุม Social Business Day 2019 ว่า เครือซีพีจะศึกษาและทำความเข้าใจโมเดล Social Business ที่ “ศาสตราจารย์ มูฮัมหมัด ยูนุส” ริเริ่มไว้ในหลายๆ ประเทศ เพื่อนำประสบการณ์มาต่อยอดและทดลองโมเดลที่สอดคล้องกับประเทศไทย

ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์

โดยเครือซีพีจะประสานความร่วมมือกับยูนุสประเทศไทย ในการระดมความคิดและริเร่ิมโครงการด้าน Social Business อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ผ่านทาง Corporate Action Tank ที่มีหลายส่วนงานร่วมมือกัน เพื่อเกิดผลลัพธิ์ที่ยั่งยืนต่อไป

 

เปิดตัว ‘ยูนุสประเทศไทย’ ดึงองค์กรใหญ่พลิกโฉมแก้ปัญหาสังคม

 

NOPPHAWHAN TECHASANEE