Opinions

เรียนรู้และรับมือ ‘Human Error & ภัยธรรมชาติ’ ในอาคารที่พักอาศัย

The Bangkok Insight Editorial Team
487
ชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและวิศวกรรม บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมื่อถึงหน้าร้อนข่าวการเกิดอัคคีภัยมักมีให้เห็นอยู่ในทุกปี โดยเฉพาะเหตุที่เกิดในอาคารพาณิชย์หรือตึกสูงจะมีความเสี่ยงที่ความเสียหายจะกระทบเป็นวงกว้างเพราะมีผู้อยู่อาศัยจำนวนมาก จึงควรมีวิธีการป้องกันรับมือที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ นอกจากเรื่องอัคคีภัยดังกล่าวแล้วยังมีเรื่องอื่นๆ ที่จะสามารถสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้เช่นกัน ทั้งเรื่องเหตุไม่คาดฝันของภัยธรรมชาติ และจากภัยที่เกิดจากการกระทำหรือความประมาทเลินเล่อของมนุษย์ (Human Error) ส่วนความเสียหายนั้นก็มีหนักเบามากน้อยไม่เท่ากันแล้วแต่กรณี หากเหตุการณ์ใดมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดและได้รับการแก้ไขได้ทันท่วงที ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ย่อมมีน้อยกว่า

ภาพจากเฟซบุ๊ก Plus Property

การบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคารและตึกสูง ก็เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งภาคอสังหาริมทรัพย์เองได้ให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก ปัจจุบันเริ่มมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและช่วยป้องกันความผิดพลาดของคนในด้านการรักษาความปลอดภัย ขอยกตัวอย่างล่าสุดที่ทีม Facility Management ของพลัส พร็อพเพอร์ตี้ เป็นผู้ดำเนินการโดยการใช้เทคโนโลยี Internet of things (IoT) ในศูนย์ Smart Command Centre หรือศูนย์ควบคุมสังเกตการณ์จากส่วนกลางเต็มรูปแบบและทันสมัยที่สุดแห่งแรกของวงการอสังหาริมทรัพย์ในไทย ตั้งอยู่ ณ อาคารสิริภิญโญ หนึ่งในโครงการที่พลัสฯ เป็นผู้บริหารจัดการ โดยศูนย์ดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและการจัดการด้านระบบวิศวกรรมภายในอาคารทั้งในด้านการเฝ้าระวังและการดูแลรักษาเชิงป้องกัน เช่น ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ระบบลิฟต์ เป็นต้น

หากกรณีเกิดเหตุขัดข้องหรือระบบไม่ทำงาน ทีมผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ปฏิบัติการจากส่วนกลางจะทราบและสามารถประสานแก้ไขได้ทันท่วงที และยังสามารถตรวจสอบระยะการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งหากระบบตรวจพบว่าอุปกรณ์มีความเสี่ยงที่จะชำรุด ทางศูนย์ควบคุมจะติดต่อไปยังโครงการให้เข้าตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าวก่อนที่จะเกิดเหตุขัดข้อง (Preventive Maintenance) และยังสามารถดูแลความปลอดภัยในโครงการ

ภาพจากเฟซบุ๊ก Plus Property

โดยการทำงานของศูนย์ดังกล่าวจะเป็นการมอนิเตอร์อาคารหรือหมู่บ้านหลายโครงการพร้อมๆ กัน ผ่านจอมอนิเตอร์และสัญญานแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ เพื่อส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์มายังศูนย์ฯ และหากเกิดเหตุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัย ระบบเตือนภัยจะแจ้งเตือนเข้ามายังศูนย์ฯทันที และทีมงานจากศูนย์จะทำหน้าที่ประสานงานเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นในโครงการ และสามารถสั่งการเพื่อจัดการและดำเนินการแก้ไขสถานการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญได้ทันท่วงที เช่น หากเกิดเหตุอัคคีภัยระบบจะส่งสัญญาณเตือนมาที่ศูนย์ในทันที ซึ่งกรณีนี้หากไม่มีระบบแจ้งเตือนก็อาจจะทำให้เปลวไฟลุกลามสร้างความเสียหายก่อนที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะพบเห็นเหตุการณ์และเข้าระงับเหตุได้ทันท่วงที

การนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารดูแลอาคารจึงช่วยป้องกันและรับมือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้ นอกจากนี้การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลอาคารก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน หากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอาคารนั้นมีความรู้ความเข้าใจเรื่องวิธีการป้องกันและขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน ย่อมช่วยป้องกันเหตุร้ายและลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียกายได้ และหากมีการให้ความรู้และการอบรมผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารได้มีความรู้และเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น การซักซ้อมการหนีไฟประจำปี ก็ถือเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ต่างๆ และเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงก็จะทำให้รับมือได้ดียิ่งขึ้นครับ

ชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและวิศวกรรม 

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Add Friend Follow